Dit nieuws is 4 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

Aanbevelingen rond het coronavirus

vrijdag 13 maart 2020

Aanbevelingen rond het coronavirus
©Shutterstock

Voor syndici: wat te doen bij een AV?

Het wordt sterk aanbevolen dat vooral de oudere mede-eigenaars een volmacht uitschrijven. Niemand kan evenwel meer dan drie volmachten hebben, tenzij men met zijn eigen aandelen en volmachten niet meer dan 10% van alle stemmen of aandelen vertegenwoordigt.

Je kan ook aankondigen (en op de uitnodiging vermelden) dat als op de vergadering niet voldaan wordt aan het dubbel aanwezigheidsquorum, er een tweede vergadering volgt en dat je die dan pas bijeenroept eens het virus uitgeraasd is. De wet voorziet dat de tweede vergadering ten vroegste kan bijeengeroepen worden 15 dagen na de eerste vergadering; een maximum termijn is evenwel niet voorzien. 

Wie er als syndicus van overtuigd is dat hij de AV niet kan uitstellen omdat er een belangrijke beslissing genomen moet worden, tracht best oudere mede-eigenaars (of mede-eigenaars met een zwakke gezondheid) aan te sporen om met een volmacht te werken.

Het is mogelijk om schriftelijk de beslissingen van de AV te nemen. In dit geval blijft iedereen thuis en geeft hij zijn stem schriftelijk door (e-mail). Weet dat wanneer de AV niet fysiek samenkomt en er dus louter schriftelijk gestemd wordt,  de unanimiteitsvoorwaarde van de beslissingen geldt. 

Weet dat alle horeca-aangelegenheden de deuren moeten sluiten. Als een AV daar plaatsvindt, verwittig dan voor alle zekerheid nog eens alle mede-eigenaars.

Dit alles in acht genomen raadt het BIV aan om alle AV's, in zoverre het wettelijk en statutair mogelijk is, uit te stellen tot minstens 5 april 2020.  

 

En voor de bemiddelaar?

Wie ziek is, blijft thuis. Dat geldt zowel voor het personeel als voor de klanten, kandidaat-huurders... We rekenen hier op ieders gezond verstand. Probeer verder de algemene richtlijnen op te volgen: geen handen schudden, afstand houden, handen regelmatig ontsmetten, hoesten aan de binnenkant van je elleboog etc. Bevorder telewerk zoveel als mogelijk.
 

Deze ochtend (16/03) bevestigde men dat vastgoedkantoren wel degelijk moeten sluiten in het weekend en dit volledig! Dat betekent dat er niet op afspraak gewerkt kan worden. Door de week mogen immokantoren wel geopend blijven, zij het bij voorkeur op afspraak. Krijg je klanten over de vloer, probeer dan één koppel per keer binnen te laten om verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan.

 

Gratis BIV-vormingen

Alle vormingen georganiseerd door het Instituut worden geannuleerd en dit al zeker tot en met 30 april! We zoeken momenteel naar oplossingen om de vormingen op een later moment te kunnen laten doorgaan.

 

BIV-Roadshow 27 maart

Helaas zijn we genoodzaakt om ook onze roadshow voorzien op 27 maart in Leuven te annuleren. We proberen een nieuwe datum voor deze sessie te zoeken en houden je natuurlijk op de hoogte. Dank voor je begrip.