Dit nieuws is 6 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

19.835 VME’s registreerden hun syndicus in KBO! Nog minder dan 5 maanden tijd

woensdag 8 november 2017

19.835 VME’s registreerden hun syndicus in KBO! Nog minder dan 5 maanden tijd

Sinds 1 april van dit jaar is elke vereniging van mede-eigenaars (VME) wettelijk verplicht om de gegevens van haar syndicus te registreren in de KBO. Op die manier kan iedereen via de public search in de KBO nakijken wie syndicus is in welke mede-eigendom. Op 31 oktober hadden 19.835 VME’s hun syndicus geregistreerd. Dat vernamen we van onze regeringscommissaris. Wetende dat er zo’n 76.000 VME’s in ons land zijn, verloopt de registratie eerder traag (zie ook artikel in De Tijd van 21 oktober ll.).

De VME’s - die reeds op 1 april ingeschreven waren in de KBO - kregen één jaar de tijd om zich met de verplichtingen uit het Besluit in regel te stellen. Er rest nog een kleine 5 maand om de registratie in orde te brengen. Stel deze registratie dus niet nodeloos uit! Nieuwe VME’s die vanaf 1 april 2017 in werking zijn getreden, alsook syndici die vanaf die datum benoemd werden, moesten zich onmiddellijk al in regel stellen.

Zowel de syndicus van de hoofdvereniging, en desgevallend de syndicus van de deelvereniging moeten vermeld worden in de KBO, zelfs als dat dezelfde persoon zou zijn. Het gaat niet om een aparte inschrijving van de syndicus in de KBO maar wel om een aanvulling bij de huidige inschrijving. Om na te gaan welke formaliteiten vereist zijn voor de inschrijving, kan je de tekst van het KB hier nalezen. De site van de FOD Justitie vat de belangrijkste informatie samen. Je vindt er ook de gegevens van de ondernemingsloketten terug.

De inschrijving in de KBO kost 85,50 euro en moet worden betaald door de vereniging van mede-eigenaars. Wellicht zullen syndici nog administratiekosten of afhandelingskosten aanrekenen per dossier. 

Nieuwstags