Dit nieuws is 5 jaar oud en is mogelijk niet meer actueel. Consulteer het nieuwsoverzicht voor up-to-date nieuws.

Terug naar het overzicht

1/01: Nieuwe stagetool

woensdag 2 januari 2019

1/01: Nieuwe stagetool
©BIV

De nieuwe stagetool, die aangekondigd werd op onze roadshow in oktober en in onze laatste BIV-NEWS, is sinds 1 januari 2019 operationeel! Het gebruik ervan is verplicht voor alle stagiairs die sinds die dag zijn ingeschreven op de lijst van stagiairs, evenals voor hun stagemeesters, en voor alle stageovereenkomsten die vanaf 1 januari beginnen te lopen.

De stagetool digitaliseert de stagedossiers volledig. Stagiairs en hun stagemeesters zullen het dossier online kunnen opvolgen en aanvullen, wat veel efficiënter en sneller zal verlopen dan voordien. Ze krijgen een tijdlijn te zien die aangeeft waar de stagiair zich in het traject bevindt en wat er nog te doen staat. Het is op elk moment duidelijk aan welke voorwaarden nog moet voldaan worden om de stage te kunnen afronden. Het is de bedoeling dat zowel de stagiair als de stagemeester na x-aantal gelogde stagedagen elk de stage evalueren (en dus niet elkaar). Zij zullen hiervoor op het gepaste tijdstip een automatisch bericht ontvangen vanuit het systeem.

De tool laat toe de basisdocumenten (zoals stageovereenkomst, attest van aansluiting bij een   sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, facturen e.d. te uploaden). De agenda binnen de tool vervangt het vroegere stageverslag. Gedaan dus met het versturen van dikke ringmappen naar het BIV. De stagiair vult zijn dagelijkse activiteiten in en uploadt geregeld documenten ter illustratie. De stagetool monitort automatisch en permanent de stages en zal op het gepaste moment to do’s of herinneringen uitsturen wanneer dat nodig blijkt.

Voor de stagiairs die werden ingeschreven vóór 1 januari dit jaar, blijft alles onveranderd. Zij vallen dus niet onder de nieuwe regeling! De stagedienst laat weten dat er op vandaag al 3 stagiairs zijn die onder het nieuwe systeem vallen. Deze stagiairs en hun stagemeesters gebruiken de tool dus al.

Meer details kom je te weten in komende BIV-Mails en ook in de volgende BIV-NEWS gaan we hier dieper op in.

Nieuwstags