Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 456

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1705 (D7700)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – absence de compte de tiers – non-collaboration avec l’Institut – honoraires HTVA – mandat par différence – commission à charge des acquéreurs sans informer le commettant – contrat non écrit – publicités sans PEB – absences des mentions obligatoires sur le site de l’agence – collaboration avec un tiers non agréé – déficit de formation professionnelle

Aard van de klacht

Collaboration avec illégaux
Contrat non conforme
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Artikels

Clause de surplus
collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
honoraires
Perception d’honoraires uniquement du commettant /confrère
Formation stagiaire
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Transfert sans retard de fonds à des tiers
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3569 (T8662)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar-syndicus vermeldde voor minstens 18 maanden op zijn website dat hij syndicus was van een residentie terwijl dit niet langer het geval was. Hij kreeg een waarschuwing als sanctie.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Eer en waardigheid
Collegialiteit

Artikels

Waarheidsgetrouwe informatieverstrekking i.v.m. hoedanigheid vastgoedmakelaar
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1703 (D6901)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire - Cotisation – déficit de formation – non-collaboration avec l’Institut

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3528 (T10080)

Samenvatting

Twee vastgoedmakelaars-bemiddelaar werden opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen aangezien in het kader van de verkoop van een woning de opdrachtgever geadviseerd werd om een bod te aanvaarden van kandidaat kopers waarmee de vastgoedmakelaars een professionele relatie hadden, ook nadat een eerder (hoger) bod van een andere kandidaat-koper reeds werd aanvaard. De Uitvoerende Kamer achtte hierbij de inbreuk op artikel 39 van de deontologie bewezen. Sanctie: een berisping.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Eer en waardigheid

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vorming stagiair
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1694 (D7329)

Samenvatting

Agent immobilier - cotisation – déficit de formation – non-collaboration avec l’Institut

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1686 (D7600)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire - courtier – maître de stage - non supervision du stagiaire - faux stage – déficit de formation – manquement aux articles 1, 4, 23, 24 et 36 du Code de déontologie (approuvé par A.R. du 27/09/2006, remplacé par l’A.R. du 29/06/2018 entré en vigueur le 30/12/2018, M.B. 31/10/2018) et à l’article 19 du règlement de stage (approuvé par A.R. du 23/07/2013).

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Obligation de formation
Stage

Artikels

confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Respect des accords de collaboration
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1682 (D7658)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier - non collaboration avec l’Institut – absence de compte de tiers – déficit de formation professionnelle – régisseur - retards dans la rétrocession de loyers – inertie – absence de décomptes

Aard van de klacht

Régisseur
Transactions financières
Obligation de formation
Collaboration à l'instruction

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Administrateur de biens : opérations bancaires sur comptes uniquement par transferts et justifiables
Perception des honoraires sur les fonds définitivement acquis
Décomptes clairs et détaillés
Paiement à des tiers avec le consentement du commettant
Cautionnement
collaboration à l’instruction disciplinaire
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Formation permanente
Information au commettant sur le déroulement de la mission
Transfert sans retard de fonds à des tiers
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Transparence du compte de tiers
Vérification de l’existence d’une autre mission non exclusive
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1677 (D6460)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – régisseur – escroquerie – faux en écriture – blanchiment d’argent – mission sans contrat écrit – absence de compte de tiers – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non collaboration avec l’Institut

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Régisseur
Collaboration avec illégaux
Transactions financières
Contrat non conforme
Collaboration à l'instruction

Artikels

Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Légalité de la mission
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1672 (D7164)

Samenvatting

Courtier –agent immobilier intermédiaire – maître de stage – confrère – accord non respecté – régisseur – retards dans la rétrocession de loyers – mission sans contrat écrit – absence de compte de tiers – déficit de formation professionnelle – non-collaboration avec l’Institut

Aard van de klacht

Obligation de formation
Collaboration à l'instruction
Régisseur
Courtage location
Courtage vente
Transactions financières
Contrat non conforme
Stage

Artikels

accès aux pièces justificatives des dépenses
Décomptes clairs et détaillés
collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Projet écrit de convention
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Respect des accords de collaboration
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1671 (D7244)

Samenvatting

Courtier – agent immobilier intermédiaire – condamnation pénale – violation de l’article 491 du Code pénal – abus de confinace – application de l’article 17 de la loi du 11/02/2013 organisant la profession d’agent immobilier (radiation d’office) – réorganisation judiciaire – mensonge – baux – fausses mentions quant à l’identité du bailleur

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente

Artikels

Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation et vérification des documents nécessaires
Véracité des informations sur la qualité ou l’activité d'agent immobilier
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3481 (T10067)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar-syndicus zou in het kader van het beheer van een Vereniging van Mede-Eigenaars een niet-correct financieel beheer hebben gevoerd, door geen toelichting te verschaffen omtrent een bedrag dat door de Algemene Vergadering werd gevraagd op de daartoe bestemde spaarrekening te plaatsen. Op de zitting worden door de aangeklaagde bijkomende stukken neergelegd. De Uitvoerende Kamer betreurt dat er niet werd meegewerkt aan het tuchtonderzoek en legt de beklaagde een waarschuwing als sanctie op.

Aard van de klacht

Syndicus - financieel beh.
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3480 (T10195)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar zou in het kader van huuropdrachten een systeem hebben gehanteerd waarbij hij in bemiddelingsopdrachten een minimum- en een maximumhuurprijs laat noteren, de minimumhuurprijs als huurprijs in de gevoerde publiciteit opgeeft en kandidaat-huurders vervolgens verzoekt mee te delen hoeveel ze voor het huurpand als huurprijs wensen te betalen, werkwijze die de consument misleidt omtrent de werkelijke huurprijs, een lokvogelprocedé is en tot een opbod tussen kandidaat-huurders leidt. De Uitvoerende Kamer oordeelt dat dit niet als correcte selectie en informatieoverdracht van de kandidaat-huurders aan de opdrachtgever kan aanschouwd worden en legt de vastgoedmakelaar als sanctie een berisping op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verhuur
Eer en waardigheid

Artikels

Vastgoedmakelaar: info aan opdrachtgever ivm voorstel/vaste verbintenis
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3467 (T10174)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar beschikt niet over een kwaliteitsrekening. In een schriftelijk verweer aan de Uitvoerende Kamer stelt het BIV-lid dat een kwaliteitsrekening voor haar volstrekt onnodig is, aangezien er gestort kan worden op de rekening van de notaris. De Uitvoerende Kamer volgde deze denkwijze niet, en maant de vastgoedmakelaar aan de ‘plichtenleer eigen te maken en te beheersen én toe te passen - zoals die door de wetgever is geredigeerd’. De Kamer legt 4 maanden schorsing als sanctie op, waarvan 2 maanden effectief en de rest met uitstel gedurende 2 jaren. Aan het uitstel is de voorwaarde van het volgen van opleidingen ten belope van 30 uren bovenop de deontologische verplichting van bijscholing en met uitsluiting van de e-learning verbonden.

Aard van de klacht

Vormingsverplichting
Eer en waardigheid
Bemiddeling verhuur

Artikels

Discretieplicht: verbod verstrekken verkeerde info
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Enkel recht op ereloon wettelijk/conventioneel voorzien
Opvragen en controle noodzakelijke documenten
Voorstel geschreven overeenkomst
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing

Schorsing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3448 (T9816)

Samenvatting

Aangeklaagde vastgoedmakelaar moest voor de Uitvoerende Kamer van het BIV verschijnen aangezien hij bij de verkoop van een onroerend goed aan zijn opdrachtgeefster had verhuld dat hij zowel optrad als bemiddelend vastgoedmakelaar en als koper. De opdracht tot bemiddeling werd ondertekend door de dochter van de aangeklaagde in opdracht van de vennootschap waarvan de aangeklaagde de gedelegeerd bestuurder is. Er werd voor het betreffende pand een overeenkomst met aankoop-/verkoopbelofte afgesloten met een ander vennootschap waarvan de aangeklaagde vastgoedmakelaar zaakvoerder is. De verkoopprijs was merkelijk lager dan de geschatte verkoopprijs die door de dochter van de aangeklaagde in de opdracht werd opgenomen. Ook werd voor de verkoop een bemiddelingscommissie gevorderd van de opdrachtgeefster. De leden van de UK achtten, gezien het ontbreken van transparantie in de handelingswijze van de vastgoedmakelaar, de inbreuk op artikel 68 van de plichtenleer bewezen. Ook oordeelde de UK dat een inbreuk op artikel 27 van de plichtenleer vast staat. De vastgoedmakelaar was op het moment dat hij optreedt als koper (via één van zijn vennootschappen) niet langer in de hoedanigheid van vastgoedmakelaar waardoor de UK stelt dat hij daardoor niet langer gerechtigd is op de bij de opdracht bedongen commissie. Sanctie : 2 weken schorsing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Beheerder: financiële verrichtingen enkel op basis verantwoordingsstuk
Ereloon enkel van opdrachtgever/collega
Vorming stagiair
Bekijk de beslissing

Berisping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 3428 (T9154)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar voerde in het kader van de verkoop van een pand publiciteit op een website zonder de noodzakelijke informatie inzake stedenbouwkundige inlichtingen te vermelden. Aangeklaagde erkent op de zitting dat de publiciteit onvolledig was. Een bediende, voor wie de vastgoedafkortingen ‘Chinees’ zijn vult de informatie op de website aan.

De Uitvoerende Kamer bevestigt dat het de verantwoordelijkheid van aangeklaagde blijft dat er naar het publiek toe enkel geheel correcte informatie wordt uitgestuurd. Ze legt een berisping en het volgen van opleidingen ten belope van 6 uren, specifiek aangaande organisatie en toezicht, als sanctie op.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Onderzoeks- & informatieplicht
Toezicht kantoor en personeel

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: verantwoordelijkheid solvabiliteit
Bekijk de beslissing