Tuchtbeslissingen

Hier vind je een selectie van tuchtbeslissingen die de Kamers de laatste jaren genomen hebben, met telkens een korte toelichting.

Overzicht beslissingen

Gebruik een zoekfilter om gericht te zoeken in de tuchtbeslissingen.

Resultaten: 456

Schorsing met uitstel

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4110 (T10207)

Samenvatting

De vastgoedmakelaar zou in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 onvoldoende aandacht hebben besteed aan zijn permanente vorming. Hij werd verscheidene keren aangeschreven de ontbrekende vorming in te halen. Sanctie:1 maand schorsing van het Tableau van vastgoedmakelaars met uitstel gedurende 1 jaar. Het uitstel is gekoppeld aan het volgen van opleidingen ten belope van 35 uren.

Aard van de klacht

Eer en waardigheid
Vormingsverplichting

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Permanente vorming
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1925 (D8922)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier - formation - cotisations

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1917 (D8711)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – logo trompeur – investisseur – publicité ambigüe – conflit d’intérêt - antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente

Artikels

Acceptation du mandat
confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Estimations sincères
Interdiction des conflits d’intérêt
réserves sur le prix de vente
Bekijk de beslissing

Suspension avec sursis

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1904 (D8576)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – RGPD – antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente

Artikels

Harcèlement afin d’obtenir une mission
collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Probité et dignité - Respect de la loi
Libre choix du commettant quant à ses cocontractants professionnels
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1915 (D8850)

Samenvatting

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1914 (D8843)

Samenvatting

Agent immobilier – courtier et syndic – formation - cotisations

Aard van de klacht

Obligation de formation
Cotisation IPI

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1913 (D8186)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – compte de tiers – syndic – primes d’assurances – commissions – mouvements bancaires non justifiés - mentions obligatoires – mission sans contrat écrit – travaux dans un lot privatif sans l’accord du copropriétaire – refus de remboursement - formation

Aard van de klacht

Courtage location
Courtage vente
Syndic - gestion administr.
Syndic - gestion financière
Syndic - gestion technique
Collaboration avec illégaux
Prête-nom
Transactions financières
Contrat non conforme
Obligation de formation

Artikels

Collaboration tiers non agréé / prête-nom
Compte de tiers
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Réclamation que des honoraires prévus par la loi/convention
Formation permanente
Mentions obligatoires sur le site et les documents
règles pour devenir co-contractant du commettant - interdiction de l'option cessible
Respect des dispositions du Code civil
Syndic: contrat écrit si obligation légale
Veiller à ce que tout paiement dû à l’ACP soit versé directement sur son compte
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1901 (D8895)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1900 (D8894)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – formation – non-respect d’une sanction disciplinaire – maître de stage

Aard van de klacht

Obligation de formation
Non respect sanction

Artikels

Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Waarschuwing

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4055 (T12523)

Samenvatting

Een stagiair-vastgoedmakelaar wordt verweten in het kader van de verkoop van een onroerend goed aanhoudelijk de eigenaar te hebben lastig gevallen en te hebben nagelaten een oprechte waarderaming te doen en het pand te hoog hebben ingeschat met het oog op het bekomen van een bemiddelingsopdracht.

De leden van de Uitvoerende Kamer oordelen dat het in dit dossier niet weerhouden kan worden dat de aangeklaagde de klager aanhoudend zou hebben lastig gevallen. De contactnames betroffen een normale prospectie van de markt. Wel staat vast dat de aangeklaagde, door louter een prijzige prijszetting ten behoeve van de aspiraties van de opdrachtgever te voeren, geen correcte waardebepaling stelde. Sanctie: waarschuwing.

Aard van de klacht

Bemiddeling verkoop
Eer en waardigheid

Artikels

Aandringen tot het bekomen van een opdracht
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Vastgoedmakelaar: oprechte schatting
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1893 (D8690)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – non-respect d’une suspension disciplinaire -
prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – employé et actionnaire - absence de collaboration avec l’Institut – formation – antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Non respect sanction
Prête-nom
Collaboration avec illégaux
Collaboration à l'instruction
Obligation de formation

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
Collaboration tiers non agréé / prête-nom
confraternité
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Devoir de discrétion: interdiction de communiquer des informations erronées
Probité et dignité - Respect de la loi
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4043 (T12787)

Artikels

Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Bekijk de beslissing

Radiation

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1891 (D8324)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – courtier – prête-nom – collaboration avec des tiers non agréés IPI – non-supervision d’agence – compte de tiers – maître de stage – confraternité – régisseur – détournement de clientèle – mission sans contrat écrit – conventions non réglementaires – absence de certificat PEB et de collaboration avec l’Institut – formation - cotisations

Aard van de klacht

Prête-nom
Collaboration avec illégaux
Supervision bureau & personnel
Confraternité
Régisseur
Contrat non conforme
Cotisation IPI
Collaboration à l'instruction
Obligation de formation

Artikels

collaboration à l’instruction disciplinaire
confraternité
Compte de tiers
contrat écrit / respect Code de droit économique
Contrôle et supervision du bureau (personnel)
Responsabilité déontologique personnelle et pour les tiers (personnel)
Probité et dignité - Respect de la loi
Formation permanente
Bekijk de beslissing

Schrapping

Datum
Kamer
Uitvoerende kamer
Beslissing 4024 (T12399)

Samenvatting

Aangeklaagde syndicus wordt opgeroepen om voor de Uitvoerende Kamer te verschijnen omdat hij in het kader van het beheer van verschillende Verenigingen van Mede-eigenaars een ontoereikend juridisch, administratief, financieel en technisch beheer voerde, naliet algemene vergaderingen te organiseren en dossiers over te dragen aan de opvolger. Dit met als bijkomende omstandigheid dat hij reeds voor gelijkaardige inbreuken werd veroordeeld door de Uitvoerende Kamer. Aangeklaagde syndicus verschijnt niet ter zitting. De leden achten het noodzakelijk dat de zwaarst mogelijke sanctie, een schrapping van het tableau van vastgoedmakelaars wordt uitgesproken.

Aard van de klacht

Syndicus - administratief beh.
Syndicus - financieel beh.
Syndicus - technisch beh.
Eer en waardigheid
Medewerking tuchtonderzoek

Artikels

Meewerking aan het tuchtonderzoek
Eer en waardigheid - Respect wettelijke bepalingen
Syndicus: respect bepalingen Burgerlijk Wetboek
Bekijk de beslissing

Suspension

Datum
Kamer
Chambre exécutive
Beslissing 1877 (D8118)

Samenvatting

Agent immobilier intermédiaire – absence de compte de tiers – contrats peu clairs – mentions obligatoires – indemnité indue – mission terminée au décès de la commettante – antécédents disciplinaires

Aard van de klacht

Courtage vente
Contrat non conforme

Artikels

Compte de tiers
Probité et dignité - Respect de la loi
Interdiction d’exercer sans mission
Libre choix du commettant quant à ses cocontractants professionnels
Mentions obligatoires sur le site et les documents
Projet écrit de convention
Restitution des documents au commettant
Transparence du compte de tiers
Bekijk de beslissing