Terug naar het overzicht

Woninghuur in Vlaanderen en Brussel: het antwoord op 25 praktijkvragen

Betalend

Beschrijving


Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt hebben voor deze webinar een selectie gemaakt van 25 vragen inzake woninghuur in Vlaanderen en Brussel.

 1. De precontractuele informatieplicht: welke ruimere informatie is er in Brussel verplicht in vergelijking met Vlaanderen en wat is de sanctie bij miskenning in Vlaanderen én in Brussel?
 2. Welke informatie moet er minstens in het huurcontract opgenomen staan? Zijn er bijlagen, die verplicht bij de huurovereenkomst moeten gevoegd worden?
 3. Zijn huurcontracten afgesloten via e-mail, sms of whatsapp rechtsgeldig?
 4. Moet een plaatsbeschrijving eveneens geregistreerd te worden of kan dat zelfs niet?
 5. Is de verhuurder verplicht een prijsvermindering toe te staan bij dringende herstellingen die ongemak voor de huurder tot gevolg hebben?
 6. Onroerende voorheffing mag wettelijk niet ten laste van de huurder worden gelegd, maar welke vrijheid is er met andere lasten en kosten?
 7. Overdracht van huur: op welke wijze kan deze het best gebeuren?
 8. Wat als een huurder de huurovereenkomst beëindigt en er een door de verhuurder toegestane onderhuur is?
 9. Betekent het overlijden van de huurder het einde van de woninghuur?
 10. Is er een verschil in opzegmogelijkheden voor de huurder en verhuurder naargelang het type van duur van overeenkomst?
 11. Kan een verhuurder meerdere appartementen tegelijkertijd opzeggen om er samen werken in uit te voeren? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
 12. Wat houdt het Brussels voorkeurrecht voor huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden juist in?
 13. Wat kan de verhuurder doen als de huurder weigert een hogere huurprijs te betalen na werkzaamheden, energiebesparende investeringen,…?
 14. Hoe kan de huur geïndexeerd worden en wat is de invloed van het EPC of EPB-certificaat op de indexering?
 15. Is de verhuurder machteloos als de huurder de sleutels ontvangen heeft, maar toch de waarborg niet betaalt?
 16. Wie blijft huurder bij de beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning? Welke rechter beslist in geval van gebrek aan akkoord?
 17. De huurder of de huurders en een andere persoon die in het goed zijn hoofdverblijfplaats heeft, kunnen op gezamenlijk verzoek aan de verhuurder vragen ermee in te stemmen dat die andere persoon ook huurder wordt. Wat als de verhuurder niet reageert?
 18. Heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te beëindigen als de helft van de medehuurders die de huurovereenkomst ondertekenden hun opzegging gegeven hebben?
 19. Kan er een arbitragebeding worden opgenomen in het huurcontract?
 20. Wanneer de huurder nalaat om de sleutels op het einde van het contract terug te bezorgen, kan er dan een bezettingsvergoeding worden gevraagd?
 21. Is welke mate is de huurder in een appartementsgebouw gebonden door de basisakte en/of het reglement van inwendige orde?
 22. Heeft de huurder enig recht op inspraak binnen een mede-eigendom? Is er iets gewijzigd met het vernieuwde appartementsrecht?
 23. Valt toeristische verhuur onder de regionale huurwetgeving?
 24. Kan de huurder zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde goed op bvb. Airbnb aanbieden?
 25. Wat is de invloed van de stedenbouwkundige verplichtingen op het huurcontract?
Eendaags
Erkende uren 2
Language Nederlands
Lesgever(s) Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law / Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
Periode 27/08/2024

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
27/08/2024
12:30 - 14:30 Webinar Inloggen

Datum

27/08/2024

Tijd

12:30 - 14:30

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Inschrijven

Inloggen
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven