Terug naar het overzicht

Woninghuur actualia

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Er zijn sinds het nieuwe woningdecreet intussen een paar jaren voorbijgegaan. Tijd om stil te staan bij een aantal aspecten rond dit thema. mr. Bart Van Baeveghem, advocaat en praktijkassistent UGent behandelt o.a. vragen zoals; Wat is de laatste evolutie inzake uithuiszettingen? Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd?, Hoe ziet de komende hervorming van het goederenrecht er uit en wat is de impact op huurkwesties? Hoe kan de verhuurder zich beschermen tegen huurachterstallen?, enz. 

Deze online videocursus biedt de deelnemers praktijkgerichte inzichten aan de hand van recente rechtspraak inzake het vastgoedrecht, mede gelet op het gewijzigde wetgevend kader.. De focus ligt op actuele dossiers inzake woninghuur.

DOCENT

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw) - praktijkassistent UGent

THEMA'S

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Grenzen van de kwalificatie woninghuur
 • Wat is de laatste evolutie inzake uithuiszettingen, zowel wat de persoon als de goederen van de huurder betreft?
 • Is de vrederechter nu de enig mogelijke kort gedingrechter bij woninghuur?
 • Wat is het gevolg van onbewoonbaarheid voor de huurovereenkomst en de partijen?
 • Is de verhuurder aansprakelijk voor burenhinder veroorzaakt door de huurder?
 • Kan een huurder van een appartement zich op enige wijze verzetten tegen renovatiewerken?
 • Wat bij werken in opdrachten van de verhuurder die last bezorgen aan de huurder (Cassatie-arrest van 19 oktober 2020)?
 • Wat is de laatste stand van zaken inzake al dan niet toelaatbaarheid van AirBnB?
 • Hoe kan de verhuurder zich beschermen tegen huurachterstallen bij woninghuur?
 • Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd bij het verhuren aan samenwonenden (waarvan bvb een van hen nadien het pand verlaat)?
 • Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd bij het overlijden van een huurder of als deze laatste vermist of afwezig is?
 • De komende hervorming van het goederenrecht en de impact op huur
Doorlooptijd 134 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Bart Van Baeveghem
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Portalus.Video

Georganiseerd door
Portalus.Video

Inschrijven