Terug naar het overzicht

Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen: vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstellingen

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Kostprijs: 165€ ex. btw | Duurtijd: 3u

Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie

In deze opleiding wordt een volledig up-to-date overzicht geschetst van de voorschriften inzake vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijgestelde handelingen. De regels worden geïllustreerd aan de hand van praktische voorbeelden én oefeningen.Aan de hand van een praktische leidraad wordt in iedere situatie duidelijk wanneer een vergunning/melding al of niet nodig is.

Enkele voorbeelden van vragen die zullen behandeld worden (“wanneer vergunning, melding of vrijstelling?”):

• wijzigen van de woonfunctie van een woning en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden binnen een woning;• verbouwen, renoveren en onderhouden van een woning zonder volume-uitbreiding;• uitbreiden van gebouwen;• oprichten van gebouwen in industriegebied;• plaatsen van bijgebouwen (keuken, veranda, carport, enz.);• plaatsen van vrijstaande constructies (tuinhuis, serre, zwembad, terras, enz.);• plaatsen van zonnepanelen en schotelantennes;• planten van groen (bomen, struiken, hagen);• plaatsen van afsluitingen;• aanleggen van opritten, terrassen, zwembaden, tennisbanen, siervijvers, …;• doorvoeren van reliëfwijzigingen (ophogen en afgraven van terreinen);• gebruik van een terrein voor opslag van materialen, plaatsen van voertuigen, …;• slopen van constructies;• doorvoeren van functiewijzigingen en zonevreemde functiewijzigingen.• …

Via het “snelinvoerloket” (Omgevingsloket) kan eenieder zelf vergunningsaanvragen of meldingen indienen voor kleine werken rondom de woning. Hoe werkt dit?

Doorlooptijd 211 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Mario Deketelaere, advocaat, Baker McKenzie
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven