Terug naar het overzicht

Vruchtgebruik in het nieuw goederenrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


In deze cursus bespreekt mr. Bart Van Baeveghem het goederenrecht, met specifieke aandacht voor het vruchtgebruik, een zakelijk genotsrecht. De hervorming van het goederenrecht heeft veel aandacht gekregen.

De invoering van het nieuwe vruchtgebruik in het vernieuwde goederenrecht zal stapsgewijs plaatsvinden, gezien het zakelijke genotsrecht vaak over een lange periode loopt. Het oude recht zal echter, omwille van het overgangsrecht, nog geruime tijd relevant blijven.

Het maatschappelijk belang van vruchtgebruik is van onschatbare waarde en dit wordt erkend door de wetgever in het nieuwe goederenrecht. Vruchtgebruik wordt specifiek benadrukt als een belangrijk aspect van familiale vermogensplanning. Naast vruchtgebruik zijn ook andere zakelijke genotsrechten zoals erfpacht en opstal grondig herzien, maar binnen het nieuwe goederenrecht krijgt vruchtgebruik een prominente rol.

De cursus zal dieper ingaan op de kernpunten en doelstellingen van de wetgever, overgangskwesties behandelen en specifieke aspecten van vruchtgebruik verder uitdiepen. Hierbij zal de nadruk liggen op de verschillen met het oude recht, dat nog steeds relevantie behoudt.

Doorlooptijd 110 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Bart Van Baeveghem
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Portalus.Video

Georganiseerd door
Portalus.Video

Inschrijven