Terug naar het overzicht

Vruchtgebruik, erfpacht en opstal - actualia

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De toepassing van het nieuwe Boek 3 Goederen is van kracht. Hoe vertaalt zich dit nu in de praktijk? mr. Bart Van Baeveghem is specialist inzake goederenrecht en geeft in deze online videocursus op uitgebreide wijze inzicht in recente nieuwe wetgeving rond vruchtgebruik, erfpacht en opstal. Hij staat ook stil bij enkele overgangskwesties en bespreekt in detail de krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen, de integratie en instrumentalisering, de indeling van het goederenrecht, het vruchtgebruik als instrument van familiaal vermogensrecht, het erfpacht ‘revisited’ en het opstalrecht als juridische basis van volume-eigendom.

DOCENT

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw) | Praktijkassistent UGent

THEMA'S

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen van de hervorming
 • Modernisering goederenrecht
 • Instrumentalisering
 • Wetgevende integratie in Boek 3 “Goederen”
 • Een gesloten systeem, maar met een zekere flexibiliteit
 • Ambitieuze doelstellingen
 • Goederenrecht als Belgisch compromis: gesloten systeem met flexibele kantjes
 • Relatieve wijzen van beëindiging
 • Verkrijgende verjaring
 • Indeling Boek 3 “Goederen”
 • Vruchtgebruik
 • Aleatoir alimentair instrument van vermogensplanning
 • Recht van gebruik bestaat niet meer als afzonderlijk recht
 • Vruchtgebruik: Vestiging
 • Vruchtgebruik: Vernieuwing bij de duurtijd
 • Aanwassend vruchtgebruik als suppletief
 • Tontines en aanwas
 • Vruchtgebruik: aanvang
 • Geen plicht tot borgstelling meer
 • Staat van het onroerend goed
 • Vruchtgebruik: bevoegdheden
 • Vruchtgebruik: daden van beheer
 • Vruchtgebruik: Quid nog op te richten gebouwen
 • Vruchtgebruik: samenwerkingsplicht
 • Vruchtgebruik: functionele beschikkingsbevoegdheid
 • Vruchtgebruik: einde
 • Vruchtgebruik: Omzetting
 • Erfpacht
 • Erfpacht: toepassing
 • Erfpacht: Voorwerp
 • Erfpacht: duurtijd verduidelijkt en versoepeld
 • Erfpacht: verplichtingen, herstellingen en lasten
 • Erfpacht: Toepassing
 • Erfpacht: tenietgaan
 • Verwarring erfpachtovereenkomst en domeinconcessie
 • Opstal: algemeen opstalrecht
 • Opstal: bijzonder opstalrecht
 • Opstal: inclusief alle “noodzakelijke erfdienstbaarheden”
 • Opstal: Verduidelijkingen aan de duur
 • Opstal: Accessoir opstalrecht in de wet verankerd (art. 3.182)
 • Opstal: Rechten en verplichtingen van de partijen
 • Opstal: Tenietgaan
 • Besluit
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Bart Van Baeveghem
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Portalus.Video

Georganiseerd door
Portalus.Video

Inschrijven