Terug naar het overzicht

Vorderen, verjaren, uitdoven en afschaffen in het nieuwe goederenrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


In deze cursus licht mr. Bart Van Baeveghem inleidend toe wat de bedoeling is van de wetgever in het Boek III Goederenrecht. Vorderingen van bezit en eigendom worden besproken. Alsook de opvolger van art. 2279 uit het oud BW. Wat met de mogelijkheid om een actieve vordering inzake verjaring te stellen? Ook de aparte titel ‘burenrelaties’ in het nieuwe Boek III wordt besproken. A.d.h.v. enkele voorbeelden wordt de impact van de eerbiedigende werking ten opzichte van het oude recht geïllustreerd. Hoe absoluut is eigendom nog? En tot slot komen in deze cursus ook nog enkele specifieke nieuwigheden inzake vruchtgebruik en opstal aan bod.

Mr. Bart Van Baeveghem haalt tal van voorbeelden aan die u aan uw eigen praktijk kan toetsen.

DOCENT

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)

THEMA'S

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen
 • Integratie en instrumentalisering
 • Vorderen van bezit en eigendom
 • De opvolger van art. 2279 BW
 • Actieve vordering verkrijgende verjaring
 • Onroerende publiciteit: de lacunes opgevuld?
 • Bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • Burenrelaties in nieuw goederenrecht
 • Eerbiedigende werking ten opzichte van het “oude” recht
 • Hoe absoluut is eigendom nog?
 • Mede-eigendom al dan niet vrijwillig
 • Tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten
 • Specifieke nieuwigheden in vruchtgebruik-erfpacht en opstal
Doorlooptijd 131 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Bart Van Baeveghem
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Portalus.Video

Georganiseerd door
Portalus.Video

Inschrijven