Terug naar het overzicht

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Tijdens deze opleiding zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven vooreerst een analyse geven van de verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, gekend onder de naam wet-Peeters I (31 mei 2017, aangepast door de wet van 31 juli 2018).

Aansluitend wordt ook de wet-Peeters II geanalyseerd, de verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector, die tot doel had gelijkheid te scheppen tussen alle betrokkenen bij het bouwen en een betere bescherming van de bouwheer te garanderen (inwerkingtreding 1 juli 2019).

1. De verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid:

 • verzekeringsplichtigen
 • materieel toepassingsgebied
 • uitsluitingen
 • dekkingsgrenzen
 • soorten polissen
 • dekking in de tijd

2. Aanpassingen van de wet-Peeters I door de wet diverse bepalingen inzake de economie en de wet-Peeters II

3. De verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector:

 • verzekeringsplichtigen
 • materieel toepassingsgebied
 • uitsluitingen
 • dekkingsgrenzen
 • soorten uitsluiten

4. Vergelijking van de wettelijke verzekeringsplicht met de deontologische verzekeringsplicht van de architecten

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven