Terug naar het overzicht

Vermoeden van vergunning

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Vermoeden van vergunning (1u)

Het principe “vermoeden van vergunning” (van toepassing sinds 2009, maar nog steeds nauwelijks gekend en gebruikt) is een alternatieve manier om te voldoen aan de vergunningsplicht.

Het 'vermoeden van vergunning' biedt een aantal 'regularisatiepistes' waarmee je voor oudere (van vóór het in voege treden van het betrokken gewestplan in je gemeente) onvergunde constructies toch de status "vergund geacht" kan afdwingen. Deze status wordt dan ook geregistreerd in het vergunningenregister.

Welke procedure moet hiervoor worden gevolgd? Is een officiële aanvraag bij de betrokken gemeente voldoende of moet je zelf bewijsmiddelen voorleggen?

Kom alle must-know te weten in dit webinar on demand! 

Doorlooptijd 60 minuten
Erkende uren 1
Lesgever(s) Hugo De Cuyper
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
VIVO

Georganiseerd door
VIVO

Inschrijven