Terug naar het overzicht

Verkoop van vastgoed waaraan bouwovertredingen kleven anno 2023: risico' s, gevolgen, regularisatie

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De vaststelling bij verkoop van vastgoed dat er bouwovertredingen aanwezig zijn, kan een belangrijke stoorzender en zelf een ‘deal breaker’ zijn. Hoe daarmee omgaan (als verkoper, koper, makelaar, notaris) ?

Volgende vragen komen daarbij aan bod:

– Handhaving en verjaringstermijnen van inbreuken en overtredingen?– Hoelang kunnen (welke) herstelmaatregelen worden opgelegd?– Wat zijn de gevolgen indien een herstelvonnis werd uitgesproken?– Wat zijn de bouwmogelijkheden voor zonevreemde constructies?– Wat zijn de mogelijkheden om te regulariseren? Hoe?– Wat indien voorwaarden en/of lasten van een vergunning niet werden nageleefd?– Zijn de goederen (nog) verkoopbaar? Welke risico’s loopt de koper/nieuwe eigenaar?– Welke informatieverplichtingen gelden er bij verkoop van dergelijke constructies (notaris /makelaar)?– Kunnen bepaalde situatie gewoon ‘gedoogd’ worden?– Wat is de betekenis en waarde van een het as-builtattest?– Beroepsaansprakelijkheidsrisico voor de makelaar, notaris?

Alles wordt geïllustreerd met voorbeelden en cases (rechtspraak) en praktische tips (do’s-and-don’ts).

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Mario Deketelaere
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven