Terug naar het overzicht

Verjaring, eigendom en publiciteit

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


mr. Bart Van Baeveghem is specialist inzake goederenrecht en geeft in deze online videocursus op uitgebreide wijze inzicht in recente nieuwe wetgeving. Er wordt stilgestaan bij het totale spectrum van het nieuwe goederenrecht. Is het 'oude' goederenrecht nu volledig uitgerangeerd? 

Bijzondere aandacht gaat naar de krachtlijnen en doelstellingen van het Boek 3 Goederen, de integratie en instrumentalisering, de indeling van het goederenrecht, de ‘opvolger van art. 2279 BW’, de bevrijdende en verkrijgende verjaring. Er wordt ook stilgestaan bij het onderdeel publiciteit. Werden de lacunes opgevuld? Ook de eerbiedigende werking ten opzichte van het “oude” recht en de zakelijke subrogatie worden nader besproken.

Verder geeft mr. Van Baevegehem duiding bij personen, goederen en voorwerpen en belicht thema’s zoals ‘hoe absoluut is eigendom nog?’, de bal en de buur, het mede-eigendom al dan niet vrijwillig, een nieuwe kijk op dieren en komen we te weten welke thema’s het niet haalden in het nieuwe wetboek.

Mr. Bart Van Baeveghem haalt tal van voorbeelden aan die u aan uw eigen praktijk kan toetsen.

DOCENT

mr. Bart Van Baeveghem - Advocaat-vennoot, Advocatenkantoor Suy & Van Baeveghem (Synergylaw)

THEMA'S

Volgende onderwerpen worden uitgebreid toegelicht:

 • Krachtlijnen van de hervorming
 • Modernisering goederenrecht
 • Instrumentalisering
 • Wetgevende integratie in Boek 3 “Goederen”
 • Een gesloten systeem, maar met een zekere flexibiliteit
 • Ambitieuze doelstellingen
 • Goederenrecht als Belgisch compromis: gesloten systeem met flexibele kantjes
 • Algemene kenmerken van zakelijke rechten gecodificeerd
 • Algemene kenmerken van zakelijke rechten gecodificeerd: zakelijke subrogatie
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht van het nieuwe goederenrecht
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht van het nieuwe goederenrecht
 • Bijzondere wijzen van tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten (art. 3.16)
 • Relatieve wijzen van beëindiging (3.17)
 • De functies van bezit
 • Verkrijging door de bezitter te goeder trouw bij roerende goederen
 • Verjaring in het nieuwe goederenrecht
 • Verkrijgende verjaring in het oude regime
 • Verkrijgende verjaring nieuw regime
 • Onroerende publiciteit gemoderniseerd
 • Onroerende publiciteit: voortaan uitgebreider
 • Personen, voorwerpen en goederen
 • Een nieuwe kijk op dieren: geen voorwerpen
 • Veralgemening rechten op het openbaar domein
 • Ook inherente bestanddelen van onroerende goederen zijn onroerend
 • Eigendomsrecht Revindicatie
 • Bewijsregeling: hiërarchie
 • Eigendom: uniforme regeling gevonden zaken (art. 3.58)
 • Eigendom: gevonden zaken als oorspronkelijke eigendomsverkrijging (art. 3.59)
 • Eigendom: niet opgehaalde zaken (art.3.60)
 • Eigendom: horizontale omvang onroerend goed (art. 3.61)
 • Eigendom: Grensoverschrijding(art. 3.62)
 • Eigendom: Feitelijk gedogen (3.67)
 • Eigendom: verwerking van goederen (art. 3.56)
 • Eigendom: onroerende goederen
 • Driedimensionaal eigendomsbegrip voor onroerende goederen
 • Mede-eigendom
 • Toevallige mede-eigendom
 • Vrijwillige mede-eigendom
 • Besluit
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Bart Van Baeveghem
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Portalus.Video

Georganiseerd door
Portalus.Video

Inschrijven