Terug naar het overzicht

Successieplanning met zorgenkinderen

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben, zijn doorgaans bezorgd over de toekomst van hun zorgenkind. Kunnen zij ervoor zorgen dat na hun overlijden de persoonlijke en vermogensrechtelijke belangen van hun zorgenkind nog worden behartigd? Een planning op maat is essentieel en creëert gemoedsrust bij de ouders. 

 

Sommige ouders zijn op zoek naar beschermingsmaatregelen die waarborgen dat het erfdeel van het zorgenkind wordt besteed aan de verzorging van het kind en na hun overlijden niet zal worden verkwist. Zo biedt de oprichting van een bijzondere juridische controlestructuur de mogelijkheid om te bepalen hoe het vermogen moet worden besteed. Daarnaast is het ook mogelijk om een bewindsclausule op te nemen in een schenking of testament op basis waarvan een bewindvoerder zal instaan voor het beheer van het vermogen dat ingevolge de schenking of het testament zal toekomen aan het zorgenkind. 

 

 

Tot slot is het van belang om ook de erfopvolging van het zorgenkind zelf op voorhand te regelen. Via een restlegaat kan u bekomen dat het resterende gedeelte van het geërfde vermogen fiscaal voordelig overgaat, bijvoorbeeld op de broer(s) en zus(sen) van het zorgenkind.

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) janssens Elisabeth
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Lexdura

Georganiseerd door
Lexdura

Inschrijven