Terug naar het overzicht

Schade brand wetgeving

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, experten verzekeringen, schadebeheerders, PCPers, VVDers.Immo makelaars, syndici en hun personeel.

DOELSTELLING:

 • Verwerven van detailkennis i.v.m. de wetgeving rond de schaderegeling brand.
 • Herkennen van de waarde van de wettelijke regeling.
 • Herkennen van de inhoud van de KB’s van 24 12 1992.
 • Correcte toepassing van expertise en tegenexpertise kennen.
 • De regelingstermijnen kennen.

INHOUD:

 • Onderscheid eenvoudige – niet eenvoudige risico’s.
 • Gedetailleerde bespreking van art 121 wet verzekeringen deel 4:
  • kosten huisvesting.
  • expertise – tegenexpertise – aanstelling derde expert; bindende derde beslissing.
  • akkoord over een gedeelte van de schade.
  • kosten expertise ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.
  • termijnen voor expertise, regeling; voorwaarden voor de termijnen.
  • vergoedende rente bij laattijdige betaling.
  • minimum bedrag van de regeling.
  • regeling bij heropbouw, herstelling (voor een lager bedrag dan de schadeovereenkomst).
  • regeling aankoop van een ander pand.
  • minimum regeling (80%).
  • sleetregeling.
 • Bespreking KB 24 12 1992 (activatie landwet en KB brand).
 • Wat de eenvoudige risico’s betreft zijn de principes inzake schaderegeling op een dwingende manier vastgelegd in de wet betreffende de verzekeringen en de daarbij aansluitende koninklijke besluiten.
 • De lesgever legt de nadruk op de dwingende bepalingen volgens de wet. Er wordt geargumenteerd waarom het artikel 9 van het KB brand niet meer geldig is, en waarom een gerechtelijke expertise voor begroting van de schade een dwaling is.
 • Komen aan bod:
  • De regelingstermijnen uit de wet betreffende de verzekeringen.
  • Bindende derden beslissing tegenover arbitrage en dading.
  • Regeling van niet betwiste delen van de schade.
  • Samenstelling van een schadeclaim.
 • De tekst van artikel 121 wordt letterlijk gevolgd en verduidelijkt.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving, wet verzekeringen 2014.
 • TAKKEN 8, 13, 18.

PLANNING: 1 sessie van 3 uur.

AANTAL PUNTEN: 3 punten FSMA Verzekering; 3 punten BIV.

DOCENT: Luc Devlamynck.

VEREISTE BASISKENNIS:

Basiskennis van de polis brand is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven