Terug naar het overzicht

Samenlevingsvormen en fiscaalvriendelijk (samen)wonen

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Trouwen, wettelijk of feitelijk samenwonen,… Het kan allemaal, maar er zijn toch wel wat verschillen, zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak. In dit webinar bekijken we de verschillende samenlevingsvormen, elk met hun voor- en nadelen.We hebben het over huren, kopen, lenen, erven, levensverzekeringen, en erf- en schenkbelastingen.U krijgt een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is het verschil tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen en wat zijn de gevolgen?
  • Het nieuw huwelijksvermogensrecht: quid verrekening van aanwinsten, billijkheidscorrectie, anticipatieve inbreng, kwalificatie van goederen in het wettelijk stelsel
  • Wat is een samenlevingscontract: definitie, mogelijke clausules, verboden clausules, formaliteiten, inventaris, financiële rekeningen
  • Erven: aandachtspunten bij wettelijk erfrecht, technieken om af te wijken van wettelijk erfrecht, hervorming wettelijk erfrecht tussen echtgenoten, specifieke planningstechnieken reeds aangekocht onroerend goed: verkoop op lijfrente, schenking, testament, huwelijkscontract, ...
  • Kopen: verschillende pistes, bescherming van gezinswoning, tontine, beding van aanwas, gesplitste aankoop, aankoop in onverdeeldheid
  • Lenen: aansprakelijkheid, gewestelijke woonbonus (Svz), gehuwden en wettelijk samenwonenden
  • Levensverzekeringen: verschillen tussen echtgenoten, gehuwd onder gemeenschapsstelsel enerzijds, en samenwonenden of echtgenoten gehuwd onder scheiding van goederen anderzijds. 
  • Conclusie: bestaat er een "beste keuze" bij samenlevingsvormen?

Na het webinar...

   • kent u de verschillende samenlevingsvormen die ons recht kent (gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden) en de impact van deze samenlevingsvormen op verschillende vlakken (rechten en plichten, huwelijksvermogensstelsels, erfrecht, wisselwerking met bepaalde overeenkomsten en fiscaliteit).
   • kent u de verschillende huwelijksvermogensstelsels, met inbegrip van kwalificatieregels, vergoedingsregels, bestuursregels,...
   • kent u het wettelijk erfrecht van de langstlevende partner in functie van de samenlevingsvorm en eventuele aanvullende planningsmogelijkheden.
   • kent u de fiscale behandeling van partners (in functie van de samenlevingsvorm) in het Vlaams Gewest.
   • weet u wat de typische kenmerken van de verschillende samenlevingsvormen (met hun rechten en plichten) zijn.
   • weet u wat de impact van samenlevingsvormen op bepaalde overeenkomsten (zoals koop, kanscontract, levensverzekering,...) is.
   • kunt u basisadvies geven omtrent de voor- en nadelen van de verschillende samenlevingsvormen.

 

 

Docent: Liesbeth Franck

Geschatte duur: 2,5 uur

Aanbieder: VIVO

 

Doorlooptijd 150 minuten
Erkende uren 2,5
Lesgever(s) Liesbeth Franck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
VIVO

Georganiseerd door
VIVO

Inschrijven