Terug naar het overzicht

Rooilijnen: de doorwerking in het omgevingsrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


In dit webinar besteden de sprekers aandacht aan de doorwerking van de rooilijn in het omgevingsrecht. De rooilijn beoogt de vaststelling van de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aanpalende percelen. In de praktijk, voornamelijk in het kader van omgevingsvergunningsaanvragen, zijn er geregeld discussies over hoe met de rooilijnen moet worden omgegaan. Is het wel of niet noodzakelijk om een gewestelijk of gemeentelijk rooilijnplan aan te nemen? Wat zijn de juridische gevolgen van rooilijnen? Nu het Rooilijnendecreet en het Gemeentewegendecreet (in combinatie met het Omgevingsvergunningsdecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) reeds meerdere jaren in werking zijn, is het zinvol om na te gaan hoe de rechtspraak en de praktijk vandaag wel of niet efficiënt deze regelgeving hanteren of kunnen hanteren. 

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Ive Van Giel en Tjörven Masil
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Lexdura

Georganiseerd door
Lexdura

Inschrijven