Terug naar het overzicht

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Op 1 januari 2019 is de ‘Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ in werking getreden, waarbij Titel 6 (art. 162-179) een aantal  veranderingen heeft aangebracht inzake mede-eigendom.Tijdens dit webinar wordt specifiek gefocust op de renovatie van appartementsgebouwen.De realiteit is immers dat 70% van de appartementsgebouwen dateren uit de jaren ‘70 of voorheen en er heel diverse problemen opduiken: betonrot, versleten leidingen (stijg-/afvoerleidingen), gebreken in daken en buitenmuren en aansluitingen met aanpalende panden (waterinfiltraties). Ook gebrekkige energieprestaties (dakisolatienorm 1 januari 2020) komen dikwijls voor.Investeringen in heel wat appartementsgebouwen zijn dus nodig, waarbij heel wat vragen opduiken. Wie kan beslissingen nemen, hoe moeten deze genomen worden, wie moet de kosten dragen en hoe worden deze verdeeld?

Doorlooptijd 90 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Mr. Frank Burssens advocaat-vennoot Everest, gastprofessor KULeuven
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven