Terug naar het overzicht

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Overheidscontracten en privaatrechtelijke overeenkomsten vormden binnen de juridische wereld fundamenteel verschillende rechtsdomeinen.Overheidscontracten werden gepercipieerd als toetredingsovereenkomsten met een eigen rechtskader en bijhorende eigen rechten, maar tijdens de voorbije jaren hebben publiekrechtelijke overheden steeds vaker gebruik gemaakt van privaatrechtelijke instrumenten om met het oog op het behartigen van het algemeen belang overeenkomsten af te sluiten. Gelijklopend met de uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten is de scheidingslijn in de uitvoeringsfase tussen, enerzijds, overheidscontracten en, anderzijds, privaatrechtelijke overeenkomsten fluïde geworden. Maar ook de komende hervorming van het verbintenissenrecht en de impact van de nieuwe B2B-wetgeving spelen uiteraard ook een grote rol in deze nieuwe evoluties.

Doorlooptijd 90 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Mr. Carlos De Wolf, advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven