Terug naar het overzicht

Overheidsopdrachten: het regelmatigheidsonderzoek van offertes en drie andere actuele knelpunten

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Voor deze webinar on demand bespreekt mr. Peter Teerlinck het nieuwe en dus zevende boekdeel over het regelmatigheidsonderzoek, waarna dhr. Constant De Koninck aansluitend volgende drie knelpunten analyseert: de mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen, het aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen en het beroep op onderaannemers.

1. Het regelmatigheidsonderzoek na de grondige wijziging in het K.B. Plaatsing van 2017: een uitvoerige bespreking van de rechtspraak van de Raad van State.

 • De plaats van het regelmatigheidsonderzoek in de gunningsprocedure
 • Het kernartikel: 76 K.B. Plaatsing klassieke sectoren
 • De grondige hervorming van het regelmatigheidsonderzoek
 • Het begrip onregelmatigheid
 • Het basisonderscheid tussen substantiële en niet-substantiële onregelmatigheden
 • De vaststelling en sanctie van de substantiële onregelmatigheden
 • De sanctie van de niet-substantiële onregelmatigheden
 • De mogelijkheid op het verbod om onregelmatigheden te verbeteren na de opening van de offertes
 • Het bijzondere regime voor de onderhandelingsprocedures

2. De mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen

 • De mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen
  • de vier te onderscheiden fases in het ‘verbeteringstraject’
  • principes m.b.t. verbetering van fouten gehaald uit de rechtspraak van de Raad van State
 • De mogelijkheid voor inschrijvers om onvolledige offertes te vervolledigen
  • analyse op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie en de Raad van State

3. Aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen

 • Het basisstandpunt: het Labonorm-arrest van de Raad van State op 2 december 2005
 • Nuancering van de Labonormrechtspraak: de op de inschrijver rustende zorgvuldigheidsplicht en behoorlijk burgerschap
  • twee casus ter illustratie
  • wat is het standpunt van de justitiële rechter?

4. Het beroep op onderaannemers.

 • Onderscheiden vormen:
  • onderaanneming met beroep op draagkracht, waarbij de inschrijver de onderaannemer nodig heeft om te voldoen aan de minimale selectie-eisen
  • onderaanneming zonder beroep op draagkracht, waarbij de inschrijver de onderaannemer NIET nodig heeft om te voldoen aan de minimale selectie-eisen
 • Beperking van het beroep op onderaanneming
 • Het opleggen van eisen inzake kwalitatieve selectie t.a.v. onderaannemers
 • Maatregelen in de strijd tegen sociale dumping
  • informatieverstrekking m.b.t. onderaannemers
  • onderzoek van uitsluitingsgronden in hoofde van de onderaannemer(s)
  • beperking van de onderaannemingsketen
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof / Mr. Peter Teerlinck, advocaat-vennoot & De Bandt
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven