Terug naar het overzicht

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Volgende 10 knelpunten worden behandeld:

 1. Mogelijkheid voor publiekrechtelijke rechtspersonen om in te schrijven op een overheidsopdracht: de Raad van State brengt verdere verduidelijking
 2. Huur van een nog op te richten gebouw: vallend onder de overheids-opdrachtenwet of niet? 
 3. Afwijken van opgelegde besteksbepalingen en het patere legem quam ipse fecisti-beginsel
 4. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument: valkuilen voor inschrijvers en aanbestedende overheden. Synthese van rechtspraak 
 5. Verplichting voor aanbestedende overheid inschrijver mogelijkheid te bieden onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria, te vervangen. Consequenties van beschikking HvJ 6 oktober 2021, zaak C-316/21, Monument Vandekerckhove NV
 6. Schrappen van een selectiecriterium lopende de plaatsingsprocedure: consequenties
 7. Verplichting voor aanbestedende overheden een verslag bij te houden in geval van onderhandelingsprocedures met complex karakter 
 8. Miskennen van de mededinging en de absolute nietigheid van de gesloten overeenkomst: gevolgen van deze nietigheid voor de onderscheiden contractspartijen
 9. Miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel door een deelnemer aan een overheidsopdracht: consequenties
 10. Schadevergoedingsrechtelijke consequenties bij afspraken tussen inschrijvers
Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven