Terug naar het overzicht

Onroerende vermogensfiscaliteit

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


In deze cursus bespreekt fiscalist-jurist Lien Verdoodt de onroerende vermogensfiscaliteit. De fiscaliteit van woonkredieten komt kort aan bod maar deze sessie gaat vooral over de taxatie van onroerend goed in de ruimere zin. De woonfiscaliteit is doorheen de jaren heel wat gewijzigd. Wat zijn ondertussen de fiscale gevolgen van het privé aankopen, verwerven en verkopen van onroerend goed? Daarnaast wordt ook de focus gelegd op de planning met vastgoed. Enerzijds bij het in bezit hebben en verwerven van vastgoed maar anderzijds ook bij het overdragen naar de volgende generatie. Tot slot komen ook een aantal punten omtrent vastgoed en de vennootschap aan bod.

DOCENT

Lien Verdoodt | fiscalist-jurist

THEMA'S

AGENDA

 • Bezit onroerend goed privé
 • Verwerving door natuurlijke person
 • Registratierechten bij aankoop
 • BTW bij nieuwbouw
 • Onroerende voorheffing
 • Inkomstenbelastingen
 • Meerwaardebelasting 

 • Woonfiscaliteit
 • Hervorming van de PB na de zesde staatshervorming
 • Basisbegrippen
 • Evolutie woonfiscaliteit
 • Woonkredieten vanaf 2014
 • Niet-eigen woning fiscaliteit
 • Gewone intresten
 • Woonbonus I - periode 2005 – 31/12/2014
 • Woonbonus II – 2015
 • Woonkredieten vanaf 1/1/2016 –Vlaams Gewest
 • Woonkredieten vanaf 1/1/2016 – Brussels Hoofdstedelijk gewest
 • Federale fiscaliteit
 • Varia
 • Cases 

 • Planning met vastgoed
 • Vastgoed in uw nalatenschap
 • De overdracht van uw bestaand onroerend vermogen bij leven
 • Vastgoed verkopen?
 • De gesplitste aankoop
 • Andere mogelijkheden? 

 • Vastgoed en de vennootschap
 • Overzicht fiscaal regime
 • Gespliste aankoop BE/VG
 • Alternatieven?
 • Exit vennootschap?
 • Denk aan de volgende generatie
Doorlooptijd 104 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Lien Verdoodt
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Portalus.Video

Georganiseerd door
Portalus.Video

Inschrijven