Terug naar het overzicht

Oneerlijke handelspraktijken: een juridische analyse

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Tijdens deze webinar on demand behandelen mr. Olivier Nys en mr. Thaïs Habotte aan de hand van zowel huidige als komende wetgeving (boek 6) en recente rechtspraak het thema oneerlijke handelspraktijken.

A. Oneerlijke Handelspraktijken sensu stricto

1. Oneerlijke Handelspraktijken jegens consumenten

  • De informatieverplichting (algemeen – prijsaanduiding – benaming, samenstelling, …)
  • Wettelijke grondslag
  • Welk informatie dient verschaft te worden en hoe dient deze verschaft te worden?
  • Praktijkvoorbeelden, o.a. aan de hand van relevante rechtspraak
  • Misleidende Handelspraktijken
   • Algemeen overzicht
   • Reclame:
    • begrip en wettelijke grondslag
    • praktijkvoorbeelden
   • Vergelijkende reclame:
    • begrip, wettelijke grondslag en belang
    • praktijkvoorbeelden en de huidige stand van de rechtspraak
   • Voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame: acht cumulatieve voorwaarden toegelicht met praktijkvoorbeelden
  • Agressieve Handelspraktijken
   • Wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

2. Oneerlijke Handelspraktijken tussen ondernemingen

  • Misleidende Handelspraktijken:
   • Wettelijke grondslag, begrip, wanneer? Praktijkvoorbeelden
  • Agressieve Handelspraktijken
   • Wettelijke grondslag, begrip, wanneer? Praktijkvoorbeelden

3. Oneerlijke Handelspraktijken (B2C & B2B)

  • Ongewenste communicatie
   • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden
  • Het concept Greenwashing
   • Begrip, huidige stand van de wetgeving en wetgevende initiatieven
  • Derde medeplichtigheid aan andermans contractbreuk
   • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

B. Onrechtmatige bedingen

1. Onrechtmatige bedingen in B2C

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

2. Onrechtmatige bedingen in B2B

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

3. Onrechtmatige bedingen in het nieuwe Boek 5 Burgerlijk Wetboek (gemeen recht)

  • Begrip, wettelijke grondslag en praktijkvoorbeelden

C. Beteugeling van Oneerlijke Handelspraktijken

1. De Stakingsvordering

  • Begrip/Gevolg, wettelijke grondslag, procedureel en praktijkvoorbeelden

2. De Nietigheid

  • Begrip/Gevolg, wettelijke grondslag, procedureel en praktijkvoorbeeld

3. Buitencontractuele Aansprakelijkheid

  • Begrip/Gevolg, wettelijke grondslag, procedureel en praktijkvoorbeelden
  • De toekomst? (invoering van Boek 6 Burgerlijk Wetboek)
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Mr. Olivier Nys en mr. Thaïs Habotte (Caluwaerts Uytterhoeven)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven