Terug naar het overzicht

ONDERVERHUUR, OVERDRACHT VAN HUUR EN HERKWALIFICATIE VAN HUUR : WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN EN DE RISICO'S ?

Betalend
E-learning

Beschrijving


Onderverhuur en overdracht van huur zijn twee vaak gebruikte rechtsfiguren, die ook fiscaal een interessant instrument vormen.

In het eerste deel bespreken we de juridische aandachtspunten van zowel de overdracht van huur als de onderverhuur, en dat zowel voor de gemeenrechtelijke huur als de handelshuur.

In het tweede deel van de avond onderzoeken we de fiscale aspecten, waarbij we zowel aandacht hebben voor alle aspecten met betrekking tot btw, registratierechten als inkomstenbelastingen.  Inzake inkomstenbelastingen komen de fiscale gevolgen in hoofde van zowel de verhuurder, de huurder als de onderhuurder aan bod. 

Ook de herkwalificatie van huurgelden in hoofde van bedrijfsleiders komt aan bod.

Volgende vragen komen (onder meer) aan bod:

 • Wat zijn de juridische formaliteiten bij onderverhuur en bij overdracht van huur?  Moet de verhuurder daar steeds met instemmen? 
 • Wie is gehouden tot de herstel- en onderhoudswerken? 
 • Wat is het verschil tussen onderverhuur en overdracht van huur? 
 • Moet een nieuwe huurovereenkomst opgemaakt worden? Of kan het stilzwijgend?
 • Wie blijft aansprakelijk voor het betalen van de huurgelden? 
 • Hoe zit het met het doorrekenen van kosten bij onderverhuur?
 • Hoe wordt de verhuurder, huurder en onderhuurder belast? 
 • Hoe werkt de regeling bij gemeubileerde huur? 
 • Hoe wordt de vergoeding voor overdracht van huur belast?
 • Moeten de overeenkomsten geregistreerd worden, en zo ja wat is de kostprijs?
 • Wat zijn de fiscale aandachtspunten? 
 • Kan de fiscus de antimisbruikbepaling inroepen?
 • Wanneer kunnen huurgelden in beroepsinkomsten worden geherkwalificeerd ? 
 • Enz.

Dit alles wordt opgenomen in een uitgebreide syllabus (met tal van concrete voorbeelden) en ppt. 

Guy Poppe is licentiaat in de economie aan het Rijksuniversitair Centrum van Antwerpen, gegradueerd in 1983; licenciaat in het Fiscaal recht aan het Economische Hogeschool St. Aloysius te Brussel, gegradueerd in 1985 en licenciaat in de rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen, gegradueerd in 1990. Verschillende jaren werkzaam als juridisch adviseur bij Ernst & Young en Coopers & Lybrand. Medewerker aan diverse fiscale nieuwsbrieven en de fiscale databank Fiscalnet. Docent fiscale en vennootschapsrechtelijke onderwerpen voor diverse accountantsverenigingen en commerciële organisaties en Lector Hogeschool Gent.

 

 

 

Doorlooptijd 240 minuten
Erkende uren 3
Language Nederlands
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Fiscolegis - Artelegis

Georganiseerd door
Fiscolegis - Artelegis

Inschrijven