Terug naar het overzicht

Omgaan met overlast in mede-eigendom

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Helaas worden heel wat mede-eigenaars en VME's geconfronteerd met overlast veroorzaakt door bewoners of buren. Dit kan gaan van hinder in de gemene delen (bv. afval plaatsen in de gang of parkeerproblemen) tot hinder in of door de privatieve kavel (bv. waterinfiltratie, geluidsoverlast,...). En dan kijken de mede-eigenaars altijd richting syndicus om dit snel op te lossen. 

 

Hoe kunt u dergelijke problemen aanpakken en wat zijn uw mogelijkheden: minnelijke en procedureel?

Kan u als syndicus werken laten uitvoeren aan een privatieve kavel?

Hebt u altijd de ruggensteun nodig van de AV of kunt u alvast optreden?

Kunt u sancties opnemen in het RIO en deze ook eenvoudig innen?

 

Het nieuwe goederenrecht omvat een grotendeels nieuwe en meer uitgebreide wettelijke regeling inzake burenhinder.

 

Welke nieuwe wettelijke tools kunt u aanwenden om deze (buren)hinder te bewijzen en aan te pakken?

Hoe gebruikt u ze als syndicus of mede-eigenaar? En wat is uw rol als syndicus hierin?

Wat als deze hinder veroorzaakt wordt door de huurders van een mede-eigenaar? Kan een VME huurders laten uitzetten?

 

Daarnaast gaan we ook in op een aantal andere problemen die door individuele mede-eigenaars/huurders veroorzaakt worden zoals bv. het systematisch niet-betalen van de bijdragen, het uitvoeren van niet toegelaten werken aan gemene delen, het aanbrengen van beschadigingen tijdens een verhuis,... En worden enkele verbodsclausules onder de loep genomen (bv. het verbod op AirBnB-uitbating).

 

Na het webinar...

      • kent u de juridische basis van hoe hinder in mede-eigendom aan te pakken.Waarop kan ik mij als syndicus baseren om bepaalde stappen te zetten en mag ik deze stappen ook meteen zetten? Welke bewijsmiddelen mag ik gebruiken (met focus op camerabeelden)?
      • weet u of er bepaalde verbods- en sanctioneringsclausules geldig zijn, welke bepalingen er zijn (om op te nemen in de statuten en/of het RIO) om hinder aan te pakken en wat u mag voorstellen aan de AV.
      • kunt u als syndicus een dossier opbouwen in de hoop tot een snelle minnelijke oplossing te komen. In het andere geval heeft u als syndicus alvast een goed dossier voorbereid om te gebruiken in een procedure.

Docent: Steven Bivacco

Geschatte duur: 2,5u

Aanbieder: VIVO

Doorlooptijd 150 minuten
Erkende uren 2,5
Lesgever(s) Steven Bivacco
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
VIVO

Georganiseerd door
VIVO

Inschrijven