Terug naar het overzicht

Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling van buitenlandse werkkrachten. Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels) bespreken tijdens deze webinar on demand het Decreet van 27 oktober 2023. Het decreet lanceert immers de ‘zorgvuldigheidsplicht’ dat hoofdaannemers verplicht bepaalde gegevens op te vragen bij onderaannemers. Zo wil het de ketenaansprakelijkheid bij illegale tewerkstelling via onderaanneming verbeteren.

Inleiding: de zaak Borealis als aanleiding voor het nieuwe decreet

The bigger picture: 

 • een rappel van het kader: de verschillende bestaande mechanismes van hoofdelijke aansprakelijkheid
 • EER/Zwitserse onderdanen en derdelanders

Strafrechtelijke ketenaansprakelijkheid – Vlaams Gewest

 • de wettelijke basis: artikel 12/4 van de Wet van 30 april 1999 betreffende tewerkstelling van buitenlandse werknemers
 • de verschillende regimes: opdrachtgever, aannemer, onderaannemer en onder-onderaannemer
 • de aansprakelijkheid van de (intermediaire) aannemer voor de rechtstreekse onderaannemer
  • de strafrechtelijke aansprakelijkheid als uitgangspunt
  • de uitzondering op de strafrechtelijke aansprakelijkheid:
   • de schriftelijke verklaring van de onderaannemer 
   • bij de aanstelling van de rechtstreekse onderaannemer de ‘gepaste’ zorgvuldigheid betrachten door informatie en documenten op te vragen bij de onderaannemer en deze controleren 
   • indien de documenten niet aanwezig zijn een verzoek richten aan de rechtstreekse onderaannemer en indien de onderaannemer niet ingaat op het verzoek: inlichten van de sociale inspectie
  • toch opnieuw strafrechtelijk aansprakelijk indien de aannemer op de hoogte is van het feit dat hun rechtstreekse aannemer met een of meer illegale werknemers werkt of illegaal als zelfstandige werkt 
  • best practices
 • de aansprakelijkheid van de (intermediaire) aannemer voor de onrechtstreekse onderaannemer: uitgangspunt en uitzonderingen
 • de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de rechtstreekse aannemer en de onrechtstreekse onderaannemer: uitgangspunt en uitzonderingen
Doorlooptijd 60 minuten
Erkende uren 1
Lesgever(s) Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven