Terug naar het overzicht

Het Vlaamse onteigeningsdecreet: stand van zaken 2023

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Op 25/4/2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 24/2/2017 betreffende de onteigening voor het algemeen nut ( Vlaams Onteigeningsdecreet). Het werd van kracht op 1 januari 2018. Bijna 5 jaar na het van kracht worden van het nieuwe onteigeningsdecreet wordt een stand van zaken opgemaakt op basis van de reeds gekende rechtspraak, met praktische voorbeelden en kritische reflecties. Onder meer wordt ook vergeleken met de federale rechtsregels, die voor de federale overheden nog steeds bestaan.

Doorlooptijd 160 minuten
Erkende uren 2,5
Lesgever(s) Walter Niewold
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven