Terug naar het overzicht

Het Vlaams onteigeningsdecreet onder de loep

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Een overheid kan een eigenaar verplichten om een eigendom of een zakelijk recht op een onroerend goed over te dragen aan het openbaar bestuur: de onteigening. Het Vlaams onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bevat een duidelijke procedure om voor redenen van openbaar nut of algemeen belang onroerende goederen en zakelijke rechten te onteigenen. Tijdens deze webinar on demand geeft mr. Michiel Deweirdt u een praktijkgericht overzicht van deze onteigeningsprocedure.

 • Het Vlaams onteigeningsdecreet:
  • definitie van onteigening
  • doelstellingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet
  • toepassingsgebied van het Onteigeningsdecreet (territoriaal)
 • Digitaal uitwisselingsplatform
 • Onteigeningsvoorwaarden en -instanties
 • De gevallen waarin tot onteigening kan worden overgegaan
 • Machtiging tot onteigening:
  • aanvraagdossier machtiging
  • procedure machtiging
  • beroep tegen het machtigingsbesluit?
 • Bestuurlijke fase:
  • het voorlopig onteigeningsbesluit
  • opmaak plan en projectnota
  • onderhandelingsplicht
  • openbaar onderzoek
  • zelfrealisatie
  • het definitief onteigeningsbesluit
  • beroep tegen het onteigeningsbesluit
  • verval van het onteigeningsbesluit
 • Gerechtelijke fase: de vrederechter en beroepsmogelijkheden
  • procedure
  • termijnen
  • fase 1: onderzoek van de wettigheid
  • fase 2:
   • aanstellen van de deskundige
   • installatievergdering
   • provisionele vergoeding
   • definitieve vergoeding
 • Aspecten van de onteigeningsvergoeding
  • de onteigeningsvergoeding
  • doelneutraliteit
  • planneutraliteit RUP
  • kosten bodemsanering
  • onteigening in reservatiestroken
 • Bijzondere situaties
  • wederoverdracht
  • overname restant
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Mr. Michiel Deweirdt, advocaat-vennoot Curalys Advocaten
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven