Terug naar het overzicht

Het nieuwe verbintenissenrecht – Twaalf knipperlichten

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Stand van zaken inzake Boek 1, Boek 5 en de andere boeken van het (nieuwe) BW

Toepassing in de tijd en overgangsregeling van de nieuwe regels

 • wanneer treedt het nieuwe verbintenissenrecht in werking?
 • quid vragen betwist onder het oude recht?

Doelstellingen: o.m. codificatie van rechtspraak en modernisering

 • rechtszekerheid door codificatie van bekende rechtsfiguren en -begrippen  
 • ook codificatie van algemene rechtsbeginselen
 • modernisering of wijziging van een aantal begrippen

Structuur

Belangrijkste nieuwigheden in een notendop: 12 knipperlichten voor de praktijk

 1. Welke schade is vergoedbaar bij precontractuele aansprakelijkheid wegens foutief afgebroken onderhandelingen?
 2. Hoe is de battle of the forms op te lossen? 
 3. Voorkeurs- en optiecontracten
 4. Gemeenrechtelijk verbod van kennelijk onevenwichtige bedingen
 5. Nietigverklaring: enkele wijzigingen
 6. Rekening te houden met gewijzigde omstandigheden buiten overmacht? 
 7. Hoe lang bindt een eeuwigdurend contract?
 8. Welke sancties kunnen eenzijdig, op schriftelijke kennisgeving, in werking worden gesteld?
 9. Welke nieuwe sancties voert het BW in?
 10. Wat zijn schadebedingen, wanneer en hoe te matigen?
 11. In welke bijkomende gevallen zijn bevrijdingsbedingen voortaan ongeldig en in welke mate werken ze door naar derden?
 12. Wat zijn vier belangrijke nieuwe sets van regels in het gemeen regime van de verbintenis?
Doorlooptijd 90 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven