Terug naar het overzicht

Het nieuwe onteigeningsdecreet: praktische voorbeelden | kritische reflecties

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Het nieuwe onteigeningsdecreet: praktische voorbeelden | kritische reflecties | vergelijking met de federale rechtsregelsWalter Niewold, Emeritus-Vrederecht Hasselt

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en kritische reflecties, onder meer door vergelijking met de federale rechtsregels

-Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet

-Krachtlijnen

-Bestuurlijke fase:° Bevoegde instanties° Zelfrealisatie° Voorlopig onteigeningsbesluit° Projectnota° Onderhandelingsplicht° Openbaar onderzoek° Definitief onteigeningsbesluit° Beroep

-Gerechtelijke fase:° Wettigheid onteigening° Beroep° Deskundig onderzoek° Provisionele vergoeding° Definitieve vergoeding° Beroep

Kostprijs: 110€ excl. BTW

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Walter Niewold
Interessant voor Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven