Terug naar het overzicht

Het bodemdecreet - Cruciale informatie voor bodembeheer in vastgoedtransacties

Betalend
E-learning

Beschrijving


Deze opleiding is speciaal ontworpen voor vastgoedmakelaars en biedt inzicht in de cruciale aspecten van het Bodemdecreet. Als vastgoedmakelaar is het essentieel om bekend te zijn met deze belangrijke wetgeving, die op 27 oktober 2006 werd ingevoerd, en die zich richt op de bescherming en het beheer van de bodem in Vlaanderen. Het Bodemdecreet heeft tot doel bodemverontreiniging te voorkomen en de sanering van verontreinigde grond te bevorderen. Binnen dit juridisch kader worden de specifieke verantwoordelijkheden van verschillende actoren, zoals vastgoedeigenaren, exploitanten en overheidsinstanties, behandeld. Deze opleiding biedt waardevolle kennis en inzichten om vastgoedmakelaars te helpen voldoen aan de eisen en uitdagingen van het Bodemdecreet. Volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod:

  1. Het bodemattest
  2. Het Bodemonderzoek
  3. Bodemsanering
  4. Overdracht van grond
  5. Grondverzet

Deze opleiding 'Bodembeheer' is op maat van de vastgoedmakelaar en telt bovendien mee voor 2 uur permanente vorming.

Verkrijg grondige kennis van wet- en regelgeving, verplichtingen en praktische maatregelen voor bodemverontreiniging, bodemsanering, grondverzet, en meer met deze 'on-demand' RichMedia E-learning.

Kort samengevat :

  • Titel : Het bodemdecreet - Cruciale informatie voor bodembeheer in vastgoedtransacties
  • Expert : Team van experten
  • Permanente Vorming: 2u BIV
  • Hoe? Geen saaie webinar of Powerpoint maar Rich Media e-learning met video's, foto's, animaties, interactief én met professionele voice-over.
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Language Nederlands
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
SwiftSkills

Georganiseerd door
SwiftSkills

Inschrijven