Terug naar het overzicht

Herkennen van witwastypologieën - MODULE 2 - ONDERLIGGENDE MISDRIJVEN - NIET-FINANCIËLE EN FINANCIËLE MISDRIJVEN

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


 1. Inleiding

De anti-witwaswet, verplicht alle meldingsplichtigen om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. Meldingsplichtigen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “deur-opener” tot de legale economie. Vanwege hun functie in het legaal commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen.

De klassieke AML/CFT-opleidingen (Risk Based Approach) concentreren zich vooral op de inhoud van de anti-witwaswet (inrichting van het kantoor, risk-based approach, eenvoudige en verscherpte waakzaamheid, …) terwijl deze opleiding u in inzicht geeft in de technieken (typologieën) die worden toegepast door witwassers evenals inzicht in de meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen van het anti-witwasproces. Dit opleidingstraject bestaat uit 5 verschillende modules: algemeen, (niet-) financiële misdrijven, cybercrime, modus opérandi en een workshop-analyse cases. Het betreft hier een complementaire opleiding (Typology Based Approach) aan de meer klassieke opleidingen.

2. Doelstelling

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding u ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met het doel u bewust te maken dat er in uw professionele werksfeer witwassen in het spel kan zijn, en u ook een vragende geest en een kritische beoordeling te leren ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

3.Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • vastgoedmakelraars
 • verder ook iedere medewerker van vastgoedmakelaars die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft

 

4. Inhoud

NIET-FINANCIËLE CRIMINALITEIT

 • financiële criminaliteit versus niet-financiële criminaliteit
 • types niet-financiële criminaliteit
 • mensensmokkel versus mensenhandel
 • wat is mensensmokkel
 • situering van de problematiek van “mensensmokkel”
 • mensensmokkel – financiële stromen
 • mensenhandel – financiële stromen
 • hoe ziet mensenhandel eruit – organisatie-proces
 • wat is mensenhandel
 • drugshandel – financiële stromen
 • wat is de bestemming van de opbrengst van de drugs

NIET-FINANCIËLE CRIMINALITEIT

 • types financiële criminaliteit
 • categorieën financiële criminaliteit
 • eenvoudige, semi-georganiseerde en georganiseerde financiële criminaliteit
 • hoe kunnen we financiële criminaliteit verklaren?
 • verticale en horizontale criminaliteit
Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Geert DELRUE
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

Georganiseerd door
AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

Inschrijven