Terug naar het overzicht

Herkennen van witwastypologieën - MODULE 1 - INLEIDING

Betalend

Beschrijving


DIT IS EEN ON-DEMAND WEBINAR DIE 24/7 BESCHIKBAAR IS en 7 DAGEN OP 7

HET VOORDEEL VAN EEN ON-DEMAND WEBINAR IS DAT JE HET VOLGT WANNEER JE TIJD HEBT EN OP JE EIGEN RITME

HET WEBINAR IS ALLEEN TOEGANKELIJK VIA DE WEBSITE VAN EDFIN OPLEIDINGEN VIA DE LINK -

https://www.edfin.be/nl/training/module-1-witwassen-inleiding-aml-cft-865?occurrenceId=1508

KOPIEER DE LINK EN PLAATS DEZE IN DE ADRESBALK VAN UW BROWSER.

WANNEER U INSCHRIJFT BIJ EDFIN OPLEIDINGEN VERMELD DAT U VASTGOEDMAKELAAR BENT

 

 

 

 

  1. Inleiding

De anti-witwaswet, verplicht alle meldingsplichtigen om atypische (financiële) transacties te rapporteren aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het witwasproces telt drie fases: injectie, opeenstapeling en integratie. Bij dit proces gaat het er vooral om de link te verbreken tussen het illegale fondsen en het oorspronkelijk misdrijf, waarna deze fondsen gemakkelijker in de legale economie kunnen worden geïntroduceerd. Meldingsplichtigen spelen een cruciale rol in die verschillende fases, vooral dan in hun functie van “deur-opener” tot de legale economie. Vanwege hun functie in het legaal commercieel gebeuren hebben zij als het ware de sleutel in handen om illegaal geld gemakkelijker in het legaal circuit binnen te loodsen.

De klassieke AML/CFT-opleidingen (Risk Based Approach) concentreren zich vooral op de inhoud van de anti-witwaswet (inrichting van het kantoor, risk-based approach, eenvoudige en verscherpte waakzaamheid, …) terwijl deze opleiding u in inzicht geeft in de technieken (typologieën) die worden toegepast door witwassers evenals inzicht in de meldings-, onderzoeks- en vervolgingsketen van het anti-witwasproces. Dit opleidingstraject bestaat uit 5 verschillende modules: algemeen, (niet-) financiële misdrijven, cybercrime, modus opérandi en een workshop-analyse cases. Het betreft hier een complementaire opleiding (Typology Based Approach) aan de meer klassieke opleidingen.

2. Doelstelling

Deze opleiding zal u leren inzicht verwerven in verloop van het witwasproces en de combinatie van verschillende typologieën. Verder zal men leren de verschillende typologieën te situeren het geheel van de bestrijding van het witwassen (crime time line). Na de opleiding zal men een inzicht hebben in de typologieën die worden gebruikt in non-cash-based economieën (financially included part) en cash-based economieën (financially excluded part). Vervolgens wil deze opleiding u ook een houding van “professioneel scepticisme” aanleren met het doel u bewust te maken dat er in uw professionele werksfeer witwassen in het spel kan zijn, en u ook een vragende geest en een kritische beoordeling te leren ontwikkelen van mogelijke aanwijzingen (typologieën).

3. Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • alle vastgoedmakelaars
  • verder ook iedere medewerker van vastgoedmakelaars die een basiskennis van AML en CFT wenst te verwerven en nog geen ervaring heeft
Eendaags
Erkende uren 2
Taal Nederlands
Lesgever(s) DELRUE GEERT, Geert DELRUE
Interessant voor Bemiddelaar
Periode 31/08/2022 - 31/12/2022

Locatie en datum


Datum Tijd Locatie Vrije plaatsen Inschrijven
31/08/2022
06:00 - 23:00 Webinar Inloggen
31/12/2022
06:00 - 23:00 Webinar Inloggen

Datum

31/08/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen


Datum

31/12/2022

Tijd

06:00 - 23:00

Locatie

Webinar

Vrije plaatsen

Georganiseerd door
AML/CFT TRANING CENTER BELGIUM

Inschrijven