Terug naar het overzicht

Handelshuur: praktisch uitgelegd voor niet-juristen: virtual classroom en klassikaal

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


 • Soorten huur in het vastgoed
 • Toepassingsgebied Handelshuur
 • Wetgeving – Algemeen versus dwingend recht
 • De Handelshuurovereenkomst
 • Wat te doen vòòr het sluiten van de handelshuurovereenkomst
  • Staat van het gehuurde goed en levering
  • Verbouwingswerken aan het gehuurde goed
  • Plaatsbeschrijving
  • Huurwaarborg
  • Vergunningen
 • Wat te doen tijdens de handelshuurovereenkomst
  • Duurtijd van de overeenkomst
  • Verbintenissen van de huurder (betalen van huurprijs, kosten en lasten, indexatie, onderhoud en herstellingen, gebruik van het verhuurde goed conform de bestemming, onderhuur versus huuroverdracht)
  • Verbintenissen van de verhuurder (onderhoud en herstellingen, vervreemding van het gehuurde goed)
  • Huurhernieuwing
  • Huurprijsherziening
 • Wat te doen bij het einde van de handelshuurovereenkomst
  • Plaatsbeschrijving
  • Teruggave van het gehuurde goed
 • Geschillen
  • Opzeg van de huurovereenkomst
  • Ontbinding van de huurovereenkomst wegens grove terkortkoming aan de verbintenissen
  • Bevoegdheid Vrederechter
 • Handelshuur en Corona
Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Garcia Del Pino Olivia
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven