Terug naar het overzicht

Handelscontracten: impact B2B-wetgeving én Covid-19

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


B2B-wetgeving

Met ingang van 1 december 2020 zijn ook op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling bepalingen inzake onrechtmatige bedingen van toepassing.

Belangrijk is dat de nieuwe regels alle contractuele bedingen viseren, ongeacht het type van de overeenkomst. Vele algemene voorwaarden zullen dus vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet afdwingbaar (kunnen) zijn. Tijdens deze webinar geven de sprekers een praktijkgerichte uiteenzetting, waarbij de talrijke vragen die door deelnemers werden ingediend naar aanleiding van de live-webinar op 2 februari 2021 werden verwerkt.

De impact van COVID-19 op handelshuur en andere commerciële contracten

Tijdens dit tweede luik wordt een analyse gemaakt van de impact van het coronavirus op handelshuur en andere handelscontracten, bvb. contracten met leveranciers, franchisecontracten en andere distributieovereenkomsten. Hoe kunnen naar de toekomst toe overeenkomsten rekening houden met de gevolgen van dergelijke gezondheidscrisissen? Ook wordt stilgestaan bij de juridische implicaties van het heroriënteren van de activiteiten naar ‘corona proof’ online activiteiten of alternatieve vormen van verkopen en leveringen.

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Mr. Geert Bovy en dr. Joost Vynckier (Baker McKenzie) / Dr. Stijn Claeys (Racine)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven