Terug naar het overzicht

Grondverzakkingen: hoe verzekeren?

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Omschrijving

Sinds 2007 geldt door de wet op de natuurrampen een verplichte waarborg in de brandpolis eenvoudige risico’s.

Geruime tijd was er discussie omtrent de exacte invulling door de wetgever aan het begrip 'grondverzakking'. Noch de wettekst, noch de rechtspraak bood duidelijkheid. Integendeel, tal van gevelde vonnissen en arresten spraken elkaar tegen. Veelal werd het standpunt van de verzekeraars bijgetreden, terwijl de eigenaars van onroerend goed in de kou bleven staan.

Eind 2021 kwam de veelbelovende interpretatieve wet. Deze omschrijft het begrip natuurramp omstandiger. Ze verklaart ook de interpretatie van aardverschuiving of grondverzakking veroorzaakt door onder andere droogte.

Op heden rest alleen nog de vraag hoe lang deze invulling overeind blijft én of het de rechtszekerheid wel degelijk zal waarborgen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel (PCP en VVD)
  • experten verzekeringen
  • syndicus
  • beheerder van gebouwen
  • schadebeheerders verzekeringen

Voorkennis

Kennis van brandverzekeringen is vereist.

Hoe ziet het programma van deze opleiding eruit?

  • het nieuwe, ruimere begrip natuurramp
  • interpretatie van grondverzakking
  • gevolgen in de praktijk
Doorlooptijd 60 minuten
Erkende uren 1
Lesgever(s) Ludo Ockier
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Syntra West

Georganiseerd door
Syntra West

Inschrijven