Terug naar het overzicht

Grondverzakking, de Vlaamse kleibodem

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.Immo makelaars, syndici en hun personeel.

DOELSTELLING:

 • Kennis verwerven over de wet natuurrampen (artikel 124 wet 2014), meer bepaald de afdeling grondverzakking (art 124 §1 d)
 • Kennis verwerven over de interpretatieve wet, verschenen op 29 oktober 2021 ivm hetzelfde artikel.
 • Onderscheid kennen tussen rampenfonds en de verplichte waarborg in een brandpolis eenvoudige risico’s.
 • Mogelijkheden voor de verzekerbaarheid van de grondverzakking leren kennen.

INHOUD:

DEEL 1

 • Artikel 124 Natuurramp: omschrijving.
 • Voorbereiding van de wet, belangrijke vraagstelling bij het ontwerp van de wet.
 • Reden van het verschijnen van de interpretatieve wet van 29 oktober 2021.
 • Specifieke situatie van de Vlaamse kleibodem.
 • Combinatie van verschillende factoren bij schade aan een gebouw. (aansprakelijke buur, BA 10, dekking natuurrampen …)
 • Bestaande uitspraken van de rechtbanken over de verzekerbaarheid en de vergoedingen voor de brandpolis.
 • Gevolgen naar de toekomst en het verleden op basis van de interpretatieve wet.
 • Standpunt van een jurist; standpunt van een makelaar.
 • Bespreking van 3 voorbeeldcases.

DEEL 2

 • UPDATE nav uitspraak Grondwettelijk Hof  van 01 06 2023.
 • Huidige stand van zaken, wat is verzekerd.
 • Welke dossiers komen in aanmerking voor vergoeding,  welke niet.

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar on demand

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

 • Wetgeving
 • TAK  8

PLANNING: 2 sessies (in totaal  1.50 uur)

AANTAL PUNTEN: 1.50 FSMA punten verzekering; 1.50 opleidingspunten BIV.

DOCENT: Ludo Ockier van Advocatenkantoor Ockier en Partners te Kortrijk met  introductie door Luc Devlamynck.

Bijkomende info docent:

“OCKIER & PARTNERS focust zich sedert meer dan 30 jaar op de juridische uitdagingen van de bouw- en vastgoedwereld. Een professionele ploeg van ondertussen meer dan 20 advocaten met de nodige administratieve krachten focust zich onder meer op het bouwrecht, vastgoedrecht, omgevings- en administratief recht, ondernemingsrecht en vastgoedtransacties & projectontwikkeling. Deze expertise zorgt er voor dat u bij ons terecht kan voor advies, procedure en het integraal juridisch begeleiden van projectontwikkelingsovereenkomsten.OCKIER & PARTNERS gelooft in een praktijkgerichte aanpak met duidelijke communicatie. Wij streven naar een heldere en pragmatische oplossing voor uw juridische vraagstukken.https://www.ockier-advocaten.be/nl

INFORMATIE

Sedert september 2007 geldt door de wet op de natuurrampen een verplichte waarborg in de brandpolissen eenvoudige risico’s.Over de waarborgen overstroming of aardbeving is er weinig discussie; over de waarborg grondverzakking des te meer.Er zijn in het verleden ook tegenovergesteld uitspraken geweest van de rechters. Dat is de reden waarom de interpretatieve wet er gekomen is in het najaar van 2021.

In deze opleiding worden de argumenten van alle partijen (advocaten, rechters, verzekeraars en slachtoffers) besproken.

In deel 2 bespreken we de situatie na het arrest van 01 06 2023 van Het Grondwettelijk Hof.

VEREISTE BASISKENNIS:

Een minimum aan voorkennis inzake verzekering brand is wenselijk.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.

Doorlooptijd 90 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Ludo Ockier
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven