Terug naar het overzicht

Goederenrecht: burenrelaties, burenhinder, afsluitingen en erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpachtrecht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Kostprijs: 165€ ex. btw | Duurtijd: 3u

Dhr. Walter Niewold, emeritus-vrederechter, Hasselt

Het nieuwe boek 3 Burgerlijk Wetboek voorziet een titel “burenrelaties“. In deze titel wordt voor de eerste maal een wettelijk kader geschapen voor bovenmatige burenhinder. Daarnaast zijn er heel wat wijzigingen inzake afsluitingen en erfdienstbaarheden zoals afstand beplantingen, lichten en zichten, recht van doorgang en uitweg, voortdurende en niet-voortdurende, zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden, enz. Ook de regelgeving met betrekking tot vruchtgebruik, erfpacht en recht van opstal werd geactualiseerd en hernieuwd op heel wat punten. De oude wetgevingen erfpacht en recht van opstal zijn belangrijke instrumenten geworden in het vastgoed. Al deze nieuwe en herwerkte wettelijke bepalingen worden van kracht binnen enkele maanden, of 1 september 2021.In de opleiding wordt een grondig overzicht gegeven van de wetswijzigingen. De wetswijzigingen worden echter ook gekaderd binnen de huidige wettelijke bepalingen, zodat een globaal overzicht mogelijk is. Emeritus-vrederechter Walter Niewold zal de nieuwe wettelijke bepalingen toelichten vanuit zijn jarenlange praktijkervaring, gestaafd met talrijke voorbeelden. Kortom, voor de praktijkjurist, NIET TE MISSEN!

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Walter Niewold
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Confocus bvba

Georganiseerd door
Confocus bvba

Inschrijven