Terug naar het overzicht

Extra contractuele aansprakelijkheid en het nieuwe boek 6

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen; VVD en PCP en hun personeel.Tussenpersonen in bank en hun personeel.Accountants en Tax advisors en hun personeel.Advocaten en juristen en hun personeel..Syndici en Immo makelaars en hun personeel..

DOELSTELLING:

De extra-contractuele aansprakelijkheid beter leren kennen aan de hand van de bespreking van het nieuwe burgerlijk wetboek 6.

INHOUD:

De extra contractuele aansprakelijkheid tov andere vergoedingsvormen.De artikels uit de code Napoleon en de nieuwe artikels.Welke artikels verdwijnen en waarom?Samenloop in aansprakelijkheid, de geschiedenis en de reden van de omvorming.De aansprakelijkheid van de mens en van de rechtspersoon.De fout.Aansprakelijkheid voor eigen daad.Gronden van uitsluiting van aansprakelijkheid.Aansprakelijkheid van minderjarigen en geestesgestoorden.Aansprakelijkheid voor andermans daad, kwalitatieve aansprakelijkheid (ouders en aanstellers).Aansprakelijkheid voor zaken en dieren. (invloed van NBW definitie van dieren)Definitie van het gebrek.Het oorzakelijk verband, de basisregels.Verschillende aansprakelijke partijen.Onzekerheid over het oorzakelijk verband.De schade en de verschillende vergoedingsvormen.Herstel in natura en integrale vergoeding van de schade.Raming van de schade.Het voorgestelde KB voor de verplichte verzekering.De aansprakelijkheid voor gebrekkige producten.

VORM:  Live Webinar / on demand.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

Wetgeving, verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

PLANNING:  1 sessie van 3 uur

AANTAL PUNTENBIV opleidingspunten: in aanvraagFSMA punten verzekeringen: 3FSMA punten bank: NIET VAN TOEPASSINGITAA opleidingspunten:  3;    categorie A.OVB opleidingspunten: in aanvraag

DOCENT:     Luc Devlamynck

SYLLABUS: kopie van de slides.

VEREISTE BASISKENNIS:  een beperkte kennis van aansprakelijkheid is wenselijk.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven