Terug naar het overzicht

Expertise, tegenexpertise, arbitrage

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in bank en verzekeringen en hun personeel, schadebeheerders, PCPers, VVDers.Advocaten (OVB dossier in aanvraag).Experten.

DOELSTELLING:

De alternatieven op de gerechtelijke procedure leren kennen en toepassen.

INHOUD:

Guy Schepers is arbiter of anders gezegd privé rechter, en is in deze materie een echte specialist.Hij zal u in deze opleiding vertrouwd maken met deze methode van buitengerechtelijke regeling van de schade.

De verschillende methodes van begroting van de schade worden vergeleken met elkaar op vlak van:Bindende uitspraak.Is er een overeenkomst nodig?Heb je vrije keuze?Snelheid van de oplossing.Is een kortgeding mogelijk?Gaat het om een technische expertise?Is er mogelijkheid tot plaatsbezoek?Gaat het over maatwerk?Is een advocaat nodig of overbodig?Meer of minder formalismen.Kan je online uitvoeren?Grootte van de kostprijs.Tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekering.Is de procedure discreet of openbaar?Welke taal moet er gehanteerd worden?Zijn er registratierechten te betalen.

Het wettelijk en het internationaal karakter van de arbitrage.De principes van arbitrage.De wet op de landsverzekering en de houding tegenover arbitrage.De waarde van ombudsman verzekeringen bij geschillen.

Voorstelling van enkele gespecialiseerde organisaties voor arbitrage/privé rechter.

VORM:   Afstandsonderwijs / webinar.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

  • Wetgeving

PLANNING: 1 sessie van  2 uur

AANTAL PUNTEN:  2 FSMA punten verzekering en 2 punten OVB.  1.50 BIV  punten.

DOCENT:  Guy Schepers, introductie door Luc Devlamynck

VEREISTE BASISKENNIS:Een minimum aan kennis i.v.m. verzekeringen is wenselijk.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:Kopie van de slides.

Doorlooptijd 100 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Guy Schepers; Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven