Terug naar het overzicht

Early Warning Signals in de jaarrekening

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Achteraf is het altijd makkelijk om een faillissement te voorspellen. Nochtans zijn er tal van voorafgaande indicatoren die kunnen wijzen op een verhoogd risico op faling.

Maar welke gegevens vormen concrete Early Warning Signals voor het falingsrisico, en welke ratios en parameters kan u afleiden uit de jaarrekening en hebben statistisch een voorspellende waarde?

Programma

 

In dit webinar bespreken de docenten, Patrick HUYBRECHTS en Guy PARMENTIER, welke kwalitatieve en kwantitatieve gegevens concrete indicatoren vormen voor het falingsrisico.

Aan de hand van concrete praktijkgevallen onderzoeken de docenten welke oorzaken courant aan de basis liggen van een faillissement, en hoe dit zich in de periode voorafgaand aan het faillissement vertaalt in concrete indicatoren.

De voorspellende waarde van bepaalde courante indicatoren wordt aangetoond aan de hand van diverse statistische studies en modellen.

Concreet komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod tijdens de uiteenzetting:

 • Essentiële rubrieken van de jaarrekening : wat zegt de boekhoudwetgeving en waar kan windowdressing zich voordoen ?
 • Werkkapitaal of working Capital Requirements : belang en berekeningswijzen;
 • Hoe verhouden een aantal diverse schulden zich tot het werkkapitaal?
 • Welke moeilijkheden binnen de onderneming worden aangetoond door het werkkapitaal?
 • Berekeningswijzen voor free en equity cash flow?
 • Relevantie van de ratio WCR to sales?
 • Ondernemingen in moeilijkheden – Keuze en berekeningswijze van WCR en cash flow;
 • Liquiditeit en conventionele financiële ratio’s;
 • Evolutie van de EBIT als een waarschuwing;
 • Enz.
Doorlooptijd 180 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) HUYBRECHTS Patrick | PARMENTIER Guy
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven