Terug naar het overzicht

De verzekering rechtsbijstand

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


DOELGROEP:

Tussenpersonen in verzekeringen en hun personeel, PCPers, VVDers.Advocaten actief in verzekeringsrecht.Immo makelaars , syndici, beheerders van vastgoed.Advocaten, juristen en hun personeel.

DOELSTELLING:

  • Kennis verwerven over de verzekering rechtsbijstand in het algemeen.
  • Kennis verwerven  van de artikels rechtsbijstand uit de wet op de landsverzekering.
  • Kennis verwerven van de wet Geens (toegankelijkheid polis rechtsbijstand).
  • Onderscheid leren kennen in de verschillende polis formules.

INHOUD:

  • Europese richtlijn 22 juni 1987.
  • Wet verzekeringen 2014 deel 4. art 54 – 90 en 91 – 101 en 154 – 157)
  • KB rechtsbijstand van 12 oktober 1990

VORM:

Afstandsonderwijs / webinar on demand.

DE OPLEIDING HEEFT BETREKKING OP:

  • Wetgeving
  • TAK  17

PLANNING: 2 sessies van 3 uur

AANTAL PUNTEN: 3 FSMA punten verzekering per sessie; 6 OVB punten voor beide sessies ; 3 BIV punten voor beide sessies.

DOCENT:  Luc Devlamynck.

INFORMATIE

DEEL 1

Basisopleiding rechtsbijstand. Bespreking van de belangrijkste artikels uit de wet verzekeringen van 2014.Verschil met de BA verzekeraar. Bespreking van de “leiding van het geding” bij burgerlijke verdediging door de BA verzekeraar; verschil met de rechtsbijstand.De 3 toegelaten keuzes inzake beheer van de polissen.Vrije keuze van de advocaat; belangenconflict; objectiviteitsclausule.Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstand (Wet Geens).Risico en verzekerd schadegeval, wat is een schadegeval rechtsbijstand? Wanneer ontstaat de behoefte aan rechtsbijstand?Verjaringsregels art 88 wet 2014.Vergoeding van de diverse kosten.Definitie van de verzekerde personen (oa in de wet Geens).Verzekerde bedragen, de nomenclatuur uit de wet Geens.

DEEL 2

Schaderegeling; verplichtingen van de verzekerdeHoofd en bijkomende waarborgen zoals insolventie, borgstelling, voorschot, opsporingskosten…Aandachtspunten bij het uitoefenen van verhaal.Interpretatieregels (art 23 wet 2014)Minimum waarborgen in de wet van 22 april 2019.Burgerlijk verhaal, omschrijving van de waarborg.Samenloop extra-contractuele en contractuele aansprakelijkheid.Voorbeelden van de waarborg strafverdediging; onderscheid misdrijf, wanbedrijf, misdaad.De waarborg burgerlijke verdediging in de polis rechtsbijstand.Contractenrecht, in all risk of in opgesomde gevaren.Waarborgen rond onroerende goederen, arbeidsrecht, sociaal recht, fiscaal recht, strafverdediging…Uitsluitingen en aandachtpunten.De spiegelclausule, de rechtsbijstand als onderdeel van de polis BA privé leven, polis BA onderneming.

VEREISTE BASISKENNIS:

Een minimum aan voorkennis inzake verzekeringen is nodig.

VKS NIVEAU: 7

Voor meer uitleg over de VKS structuur (Vlaamse Kwalificatie Structuur)zie  https://vlaamsekwalificatiestructuur.be/wat-is-vks/kwalificatieniveaus/

SYLLABUS:

Kopie van de slides.

Doorlooptijd 360 minuten
Erkende uren 3
Lesgever(s) Luc Devlamynck
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus
DVL Education

Georganiseerd door
DVL Education

Inschrijven