Terug naar het overzicht

De verkoop van goederen van een handelingsonbekwame (gefailleerde, onderneming in gerechtelijke reorganisatie, minderjarige…)

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De rechtspracticus wordt ooit wel geconfronteerd met de veel voorkomende rechtshandeling van verkoping van onroerende en roerende goederen welke deels of geheel in eigendom toebehoren aan zowel ondernemingen in een rechterlijke reorganisatie of gefailleerden als aan minderjarigen, meerderjarige handelingsonbekwamen, vermoedelijk afwezigen of van goederen welke deel uitmaken van een onder voorrecht van inventaris aanvaarde, dan wel een onbeheerde nalatenschap.

Tijdens deze webinar wordt daarom de verkoop van goederen van een handelingsonbekwame praktijkgericht vanuit de ervaring van de vrederechter geanalyseerd en wordt er gewezen op heel wat mogelijke problemen die in de juridische praktijk niet altijd gekend zijn. 

INHOUD

 • Het vernieuwd wettelijk kader
 • Toepassingsgebied in de tijd en wat betreft de persoon
 • De invloed van gedwongen verkoping bij beslag, CSR en onteigening 
 • Welke rechter is bevoegd? 
 • Vereffening-verdeling van de koopsom: voor de rechter of niet?
 • Voorafgaandelijke machtiging, sanctieregeling en remediëring aan de sanctie
 • Nieuwe procedureregels – wettelijke vereisten en in de praktijk gestelde vereisten
 • Belang bij de verkoop en belang bij onderhandse verkoop
 • Positie van de schuldeisers
 • Openbare verkoping: op café, in een veilingzaal of liever via digitaal platform “biddit”?
 • Discretionair vermogensbeheer door de bank: de rechter controleert de bewindvoerder, wie de bank?
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Dhr. Koenraad De Greve, vrederechter 1ste kanton Gent
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven