Terug naar het overzicht

De Share Purchase Agreement en de aandeelhoudersovereenkomst

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De overname van een onderneming gaat gepaard met tal van afspraken over de verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen, zowel voorafgaand aan de overname als nadien. Vaak worden ook afspraken gemaakt over het bestuur, de winstverdeling, exit-mechanismen, etc.

Maar hoe kunnen afspraken worden geregeld in een Share Purchase Agreement en/of in een Aandeelhoudersovereenkomst?

Programma

Bij de overname van de aandelen of activa van een onderneming is de afbakening van de verplichtingen en aansprakelijkheden van partijen een moeilijk proces dat zich vertaalt in soms complexe schadevergoedings- en exitmechanismen in de juridische documentatie.

In dit webinar bespreekt de docent, Anneleen STEENO, welke afspraken kunnen worden geregeld in een overeenkomst tot overname van aandelen (Share Purchase Agreement of SPA), en/of in een aandeelhoudersovereenkomst.

Concreet komen tijdens de uiteenzetting oa. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Overname activa versus aandelen
 • Aandachtpunten tijdens de precontractuele fase
 • Het schadevergoedingsmechanisme in de overnameovereenkomst
 • Exit- en geschillenbeslechtingsmechanismen in de aandeelhoudersovereenkomst
 • Knelpunten die in de overnamepraktijk vaak onderbelicht zijn
  • onverwachte aansprakelijkheden in het kader van een overname van activa
  • ontbrekende of slecht geformuleerde schadevergoedingsmechanismen
  • niet-afdwingbare contractuele exitmechanismen in de aandeelhoudersovereenkomst.
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) STEENO Anneleen
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven