Terug naar het overzicht

De patrimoniumvennootschap fiscaal doorgelicht

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De patrimoniumvennootschap wordt courant ingezet om vastgoed te verwerven met (bruto) vennootschapsmiddelen.

Maar is dat wel steeds de juiste keuze? Hoe verschilt de taxatie versus een investering met privévermogen, welke fiscale afwegingen dient u te maken, en welke optimalisaties zijn mogelijk, onder meer in het kader van een successieplanning.

Programma

Eén van de belangrijkste vragen bij het verwerven en aanhouden van vastgoed is de vraag of en hoe dit via een vennootschap kan worden gestructureerd. Wat zijn de voor- en nadelen? En met welke aandachtspunten houdt u best rekening?

In dit seminarie wordt dieper ingegaan op de verschillende wijze van taxatie van vastgoedinvesteringen via privévermogen vs. patrimoniumvennootschap.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de uiteenzetting:

  • Beschrijving van het verschillend taxatieregime privé vs. vennootschap
  • Afschrijvingen
  • Aftrek van kosten binnen de vennootschap
  • Gespreide taxatie van de meerwaarde
  • Gebruik van zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht)
  • Share deal vs asset deal
  • Fiscale implicaties van het onderbrengen van privé vastgoed in de vennootschap
  • Onttrekken van vastgoed uit de vennootschap
  • Successieplanning
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) TIEBOUT Bernd
Interessant voor Bemiddelaar

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
KMO Campus

Georganiseerd door
KMO Campus

Inschrijven