Terug naar het overzicht

De overeenkomst en het contractueel evenwicht in het Belgisch bouwrecht. Onrechtmatige bedingen en verandering van omstandighede

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


Tijdens deze webinar on demand wordt aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen door mr. Marco Schoups en mr. Jens Rediers (Advocatenkantoor Schoups) een antwoord gegeven op de impact van de nieuwe regelgeving inzake onrechtmatige bedingen en verandering van omstandigheden op het Belgisch bouwrecht.

Misbruik van omstandigheden (artikel 5.37 BW)

 1. Het “nieuw” wilsgebrek “misbruik van omstandigheden”: maakt dit een codificatie uit van de reeds gekende “gekwalificeerde benadeling” (zie ook artikel 5.38 BW)? Wat is hier kenmerkend aan ?

Benadeling (artikel 5.38 BW)

 1. Wat is de impact van art. 5.38 BW dat als volgt luidt: “Een onevenwicht tussen de prestaties van de partijen is geen nietigheidsgrond, tenzij de wet anders bepaalt.” Hoe zien we dat in het licht van de diverse bepalingen i.v.m. contractueel evenwicht?

Onrechtmatige bedingen in toetredingscontracten (artikel 5.52 BW)

 1. Een onevenwicht bepaalt het onrechtmatig karakter van bedingen in toetredingscontracten: wanneer wordt onevenwichtig onrechtmatig?
 2. Hoe verhoudt zich tot de B2B wetgeving in het WER ?

Verandering van omstandigheden/onvoorzienbare omstandigheden (artikel 5.74 BW)

 1. Wat is het verschil met de tot nu gekende imprevisieleer?
 2. Wat zijn ‘“onvoorzienbare omstandigheden” in de bouwpraktijk en welke gevolgen brengen zij met zich mee?
 3. Kan het inroepen van een contractuele modulering of uitsluiting van artikel 5.74 BW zelf onrechtmatig zijn, zij het omdat dit beding zelf onrechtmatig is zij het op basis van rechtsmisbruik
 4. Wat is de rol en de beoordelingsmarge van de rechter als de heronderhandelingen afspringen ?

De link tussen de regelgeving overheidsopdrachten en het nieuw verbintenissenrecht, specifiek wat onrechtmatige bedingen (art. 5.52 BW) en verandering van omstandigheden (art. 5.74 BW) betreft

 1. Burgerlijk wetboek vs. Overheidsopdrachten: is art. 38/9 AUR (ernstig nadeel) een lex specialisa.v. art. 5.74 BW (buitensporig bezwarend) of bestaan beide leerstukken naast elkaar?
 2. Wat met de t oetsing van het AUR aan art. 5.52 BW (onrechtmatige bedingen)? Laat de machtiging van de artt. 10, 11 en 86 Overheidsopdrachtenwet toe af te wijken van het gemeen recht bij KB?
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) Mr. Marco Schoups en mr. Jens Rediers (Schoups)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven