Terug naar het overzicht

De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid – Recente rechtspraak (2020 – 2022)

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De oplevering is een belangrijke mijlpaal in het bouwproces: met de oplevering van de werken verklaart de bouwheer dat hij de bouw of renovatie zonder reserves aanvaardt.

De oplevering gebeurt in twee fasen: een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering. De voorlopige oplevering vindt plaats nadat de opdracht is uitgevoerd en daarna is er nog een termijn van meestal 1 jaar waarbinnen er gecontroleerd wordt of de uitvoering correct is gebeurd. Daarna volgt de definitieve oplevering.

Als de wet Breyne van toepassing is, is die tweevoudige oplevering verplicht.

Belangrijk is uiteraard dat gedurende een periode van tien jaar de onderneming aansprakelijk is voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een van de essentiële delen daarvan in het gedrang brengen: de tienjarige aansprakelijkheid die start op het ogenblik dat de bouwheer de werken “goedkeurt”.

Tijdens deze webinar on demand wordt gedurende anderhalf uur deze problematiek van de oplevering uiteengezet en geanalyseerd aan de hand van recente rechtspraak.

Oplevering

 • Privaat bouwrecht
  • Belang van het onderscheid tussen aanvaarding en oplevering
  • De oplevering
   • Geen verplichte dubbele oplevering
   • Voorlopige oplevering
   • Definitieve oplevering
  • De aanvaarding
   • Kenmerken van de aanvaarding
   • Voorwaarden
   • Gevolgen
 • Woningbouw
  • Toepassingsgebied
  • Oplevering
 • Overheidsopdrachten
  • Ingebruikname
  • Voorlopige oplevering
  • Waarborgtermijn
  • Definitieve oplevering

Tienjarige aansprakelijkheid

 • Stabiliteitsbedreigende gebreken (art. 1792 en 2270 BW)
  • Toepassingsvoorwaarden
  • Tienjarige termijn
 • Lichte verborgen gebreken
  • Verborgen gebreken
  • Waarborgtermijn
  • Proceduretermijn
Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 1,5
Lesgever(s) Mr. Els Op de Beeck en mr. Sophie De Krock (Schoups)
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


 • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
LegalNews/LegalLearning

Georganiseerd door
LegalNews/LegalLearning

Inschrijven