Terug naar het overzicht

De nieuwe Vlaamse pachtregels!

Betalend
Webinar on demand

Beschrijving


De nieuwe Vlaamse pachtregels! Sinds 1 november 2023 gelden in Vlaanderen de nieuwe Vlaamse pachtregels volgens het “Pachtdecreet”. We geven tijdens de Webinar een overzicht van de belangrijkste nieuwigheden die er sindsdien gelden, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot opmaak van een schriftelijk contract, de opzeg voor verkoop, voor natuurrealisatie en bebossing, de opzeg van de gepensioneerde pachter, enz…Maar er wordt ook aandacht besteed aan het toepassingsgebied van de pachtregels. Hieraan werd op zich niets aangepast door het Pachtdecreet, maar in de praktijk brengt het de laatste tijd vaak strubbelingen mee tussen verpachter en pachter. De rechtspraak ter zake is dan ook veelvuldig. Dit alles zal toegelicht worden tijdens de Webinar. 

Solange Tastenoye werkt als zelfstandig juriste en heeft een jarenlange ervaring betreffende adviesverlening omtrent pacht aan eigenaars/verpachters en landbouwers/pachters.

Doorlooptijd 120 minuten
Erkende uren 2
Lesgever(s) solange Tastanoye
Interessant voor Bemiddelaar & Syndicus

Voorwaarden


  • Deze vorming maakt geen onderdeel van het gratis aanbod van de BIV. De BIV-voorwaarden voor gratis vorming zijn niet van toepassing. Informeer bij de vormingsverstrekker of u in aanmerking komt voor hun gratis vorming.
Lexdura

Georganiseerd door
Lexdura

Inschrijven